• W niedzielę, 8 marca młodzieżowa grupa taneczna Hokus Pokus prowadzona przez trenera Tolę Olszewską stanęła na najwyższym podium Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych w Warszawie.

  Młodzi tancerze, którzy obecnie ćwiczą w Nowym Grabiu, są mieszkańcami Gąbina, Nowego Grabia, Dobrzykowa i innych miejscowości z terenu gminy Gąbin. Ćwiczyliśmy intensywnie - mówi Tola Olszewska -  To nasze pierwsze doświadczenie na tak dużym, bo ogólnopolskim festiwalu. Nie chcemy być tylko odbiorcami, obserwować innych artystów, ale sami uczestniczyć w takich konfrontacjach, próbować swoich sił. To zdolne dzieciaki, chociaż nie ćwiczą zbyt długo. Ćwiczymy w Nowym Grabiu. Tym dzieciakom, bardzo zdolnym, należy pomóc żeby grupa nie zniknęła z mapy kulturalnej Gąbina. Myślę, że dzisiejszy sukces to świetna promocja Miasta i Gminy Gąbin - dodaje.

  By wesprzec działalność grupy, a także objąć wsparciem jeszcze większą ilość młodych tancerzy złożyliśmy ofertę konkursową realizacji zadania publicznego skierowaną do Zarządu Województwa Mazowieckiego, w ramach której przewidujemy rozwijanie talentów i pasji dzieci oraz młodzieży poprzez utworzenie „Dziecięcej Akademii Tańca”. W ramach akademii przewidziane jest organizowanie zajęć rozwijających zdolności i zainteresowań tanecznych 60 dzieci i młodzieży z terenu naszj gminy. Nasza oferta została ocenione pozytywnie formalnie. Czekamy na wyniki oceny merytorycznej  - mówi Tomasz Nowacki współautor złożonego projektu, gąbiński radny.

  Redakcja www.naszgabin.pl serdecznie gratuluje sukcesu młodym tancerzom i Pani trener Toli Olszewskiej.

 • Z dniem 2 marca 2020 r. rozpoczął się nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór potrwa do 31 marca. Następnie od 1 kwietnia do 29 maja trwać będzie ich ocena. Ostatni etap to głosowanie, które potrwa od 20 lipca od końca sierpnia. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy - jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej. Głosować będzie można za pośrednictwem platformy internetowej. Mieszkańcy bez dostępu do internetu lub komputera będą mogli oddać głos, korzystając ze specjalnie przygotowanych stanowisk w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz w jego delegaturach.

  Budżet Obywatelski Mazowsza to środki Samorządu Województwa Mazowieckiego. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach BOM może zgłosić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego. Na terenie naszej gminy widać już pierwszą działalność związaną z Budżetem Obywatelskim Mazowsza. Wspólny projekt grupy mieszkańców naszej gminy BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 574 GĄBIN-DOBRZYKÓW mamy praktycznie gotowy, kosztorys i  inne niezbędne dokumenty też. Jutro na gąbińskim targu zbieramy podpisy poparcia dla naszego projektu - mówi radna miasta i Gminy Gąbin Marta Wąsik. Jako grupa ludzi zainteresowanych zmianami na lepsze w naszej gminie, w myśl zasady: "Mieszkańcy najlepiej wiedzą, co im potrzebne" przygotowaliśmy się do tego solidnie i  rzeczowo. Powalczymy o te środki wspólnie z mieszkańcami Miasta i Gminy Gąbin!"- dodaje współautor projektu, gąbiński radny Tomasz Nowacki.

  Projekty zgłoszone do BOM muszą też dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim, być zgodne przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego.
  Szczegóły Budżetu Obywatelskiego Mazowsza znajdą Państwo na www.bom.mazovia.pl .

 • Poznanie zasad rekrutacji do szkół wyższych oraz policealnych, oferty instytucji rynku pracy, zasad wstąpienia do służb mundurowych czy rozmowa z pracodawcami były celem organizacji targów edukacyjnych w Zespole Szkół im.St. staszica w Gabinie. To, jubileuszowe wydanie tego przedsięwzięcia, odbyło się  pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płockiego Mariusz Bieńka. Swoja obecnością zaszczycieli nas również Panią Iwonę Sierocką – Wicestarostę Płockiego, Dariusza Boszko – wicedyrektora PUP, przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płocku, przedstawicieli Hotelu Kawallo -relacjonuje Pani Wicedyrektor Elżbieta Błaszczyk.

  Pomimo, że targi odbyły się po raz dziesiąty z naszymi wystawcami współpracujemy dużo, dużo dłużej. Organizacja tego  wydarzenia po raz pierwszy była  tylko formalnością i zaproszeniem  wszystkich przyjaciół szkoły w jednym dniu. Od tego czasu spotykamy się cyklicznie podczas targów ale również organizujemy klasowe spotkania tematyczne w szkole oraz siedzibach wystawców. Tegoroczne wydarzenie było także okazją do promowania  projektu Erasmus +, w ramach którego uczniowie technikum pojazdów samochodowych, informatycznego i hotelarskiego wyjadą, zdobywać szlify zawodowe, na praktykach zawodowych w Grecji.  Jednocześnie, prelekcja przygotowana  przez Panią Ewę Muchamedczyn z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku ,uświadomiła uczniom znaczenie mobilności zawodowej na współczesnym polskim i zagranicznym rynku pracy oraz jego tendencje w przyszłości. Podczas targów nie zabrakło również  ciekawych pokazów i prezentacji, np. sztuki wykonywania makijażu, posługiwania się bronią czy masażu biurowego.

  Wiedza, jaką zdobyli nasi uczniowie, podczas tej niecodziennej lekcji, na pewno będzie miała wpływ na ich wybory na przyszłość. Miło nam, że mogli z niej skorzystać także uczestnicy X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji.

  A żeby dzień minął w pogodnej, radosnej i słodkiej atmosferze zadbali uczniowie, realizujący swoje zdolności artystyczne  w Szkolnej Grupie Wokalnej „ Stachórek”,   uczestnicy zajęć podczas których wypieczone zostały ciasteczka oraz Stowarzyszenie IUVENES działające na rzecz szkoły i lokalnego środowiska i Rada Rodziców.

  Gościom, Wystawcom oraz Wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji X Jubileuszowych Szkolnych Targów Edukacji i Pracy składamy serdeczne podziękowania - dodała Pani Wicedyrektor Elżbieta Błaszczyk.

   

                                                                                                                                                           

 • „Zostań bohaterem – oddaj krew” pod takim hasłem odbędzie się miejsko - gminna akcja krwiodawstwa organizowana przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

  Pomysłodawcą jest Samorząd Uczniowski działający przy szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 16 marca w godz. 9.00-13.00 na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica będzie stał ambulans, gdzie będzie można oddać krew.

   

   

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA