• Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Niestety zarówno na liście podstawowej jak i rezerwowej nie znajdziemy zadań zgłoszonych przez władze Miasta i Gminy Gąbin, które dzięki wsparciu finansowemu mogłyby poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy. Jak dowiedzieliśmy się podczas dzisiejszej, XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin (on-line), do dofinansowania zgłoszone zostały dwa wnioski i dotyczyły budowy dróg na gąbińskich osiedlach "Pisarzy" i "Kwiatowym". Niestety nie zdobyły uznania komisji, która wnioski rozpatrywała. Szkoda. Wsparcie rządowe uzyska w sumie 2 297 zadań (623 powiatowe i 1 674 gminne), z czego 138 zadań (47 powiatowych i 91 gminnych) dotyczy województwa mazowieckiego. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł, przy czym limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 306,1 mln zł.

  Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:
  - dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  - dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  - finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

  Ocena wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych odbywa się w oparciu o szereg przesłanek, w szczególności:
  - zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  - zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
  - podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych;
  - poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  - poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

  lista zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r.
  lista rezerwowa zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r.

   

 • Służba drugiemu człowiekowi jest jednym z najpiękniejszych życiowych powołań. Sołtysi, jak mało kto, wcielają te słowa w życie każdego dnia, pracując i poświęcając się dla dobra innych. Jesteście Państwo prawdziwymi gospodarzami swoich „małych ojczyzn”, ludźmi, do których inni śpieszą z prośbą o pomoc, przyjaciółmi i bardzo ważnymi partnerami władz każdego szczebla.

  Drodzy Sołtysi! Redakcja portalu www.naszgabin.pl pragnie Wam gorąco podziękować za wszystko, co robicie dla swoich lokalnych społeczności i za to, jakimi jesteście wspaniałymi ludźmi.

  Jednocześnie życzymy Państwu zdrowia, dobra płynącego z ludzkich serc, wiary we własne możliwości i poczucia dobrze wypełnionej misji.

 • Zespół Szkół im.Stanisława Staszica w Gąbinie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Gąbin do włączenia się w akcję #ZbierajZeStaszicem.

  Szkoła włączyła się do ogólnopolskiego projektu zbiórki baterii i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem projektu jest ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zaś koordynatorem projektu w szkole jest nauczycielka -pani Ewa Chmielecka.

  Zbieramy baterie, akumuloatory, stare telewizowy, telefony, komputery, lodówki, pralki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Wszystkie elektrośmieci można dostarczyć do szkoły między 1.04 a 8.04.2020 roku.

  Serdecznie zachęcamy do wiosennych porzadków w swoich gospodarstwach domowych i dostarczenie nam wszystkiego co jest juz zużyte i zaśmieca otoczenie, my chętnie to przejmiemy i oddamy w ramach akcji "Zbieraj z klasą".

  Dodatkowe informacje pod numerem tel. 24 277 10 49 

 • W niedzielę, 8 marca młodzieżowa grupa taneczna Hokus Pokus prowadzona przez trenera Tolę Olszewską stanęła na najwyższym podium Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych w Warszawie.

  Młodzi tancerze, którzy obecnie ćwiczą w Nowym Grabiu, są mieszkańcami Gąbina, Nowego Grabia, Dobrzykowa i innych miejscowości z terenu gminy Gąbin. Ćwiczyliśmy intensywnie - mówi Tola Olszewska -  To nasze pierwsze doświadczenie na tak dużym, bo ogólnopolskim festiwalu. Nie chcemy być tylko odbiorcami, obserwować innych artystów, ale sami uczestniczyć w takich konfrontacjach, próbować swoich sił. To zdolne dzieciaki, chociaż nie ćwiczą zbyt długo. Ćwiczymy w Nowym Grabiu. Tym dzieciakom, bardzo zdolnym, należy pomóc żeby grupa nie zniknęła z mapy kulturalnej Gąbina. Myślę, że dzisiejszy sukces to świetna promocja Miasta i Gminy Gąbin - dodaje.

  By wesprzec działalność grupy, a także objąć wsparciem jeszcze większą ilość młodych tancerzy złożyliśmy ofertę konkursową realizacji zadania publicznego skierowaną do Zarządu Województwa Mazowieckiego, w ramach której przewidujemy rozwijanie talentów i pasji dzieci oraz młodzieży poprzez utworzenie „Dziecięcej Akademii Tańca”. W ramach akademii przewidziane jest organizowanie zajęć rozwijających zdolności i zainteresowań tanecznych 60 dzieci i młodzieży z terenu naszj gminy. Nasza oferta została ocenione pozytywnie formalnie. Czekamy na wyniki oceny merytorycznej  - mówi Tomasz Nowacki współautor złożonego projektu, gąbiński radny.

  Redakcja www.naszgabin.pl serdecznie gratuluje sukcesu młodym tancerzom i Pani trener Toli Olszewskiej.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA