• W tym roku obchodzimy 160-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza" zdecydowała się upamiętnić region płocki i jego wkład w ten zryw narodowowyzwoleńczy.

  Niniejszą pozycją proponują bardziej kompleksowe i rzeczowe upamiętnienie ówczesnych wydarzeń. Podeszli do problematyki powstańczej w sposób naukowy. W efekcie ich pracy, czytelnicy otrzymują kompleksowe opracowanie przebiegu Powstania Styczniowego na terenie ówczesnej guberni płockiej wraz z nazwiskami osób, biorących w nim udział oraz opisem wypadków i zdarzeń, stanowiących tło społeczne i polityczne zrywu, a których dotychczas nie publikowano.

  Celem wydania jest utrwalenie miejsc pamięci, miejsc związanych z osobami i wydarzeniami, które miały wymierny wpływ na odrodzenie niepodległej Polski. Jak też budowa lokalnej świadomości niepodległościowej i zmotywowanie do zwiększania wiedzy o lokalnej kulturze i tradycji.

  „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 w powiecie płockim” nie powstałaby bez pomocy i zaangażowania merytorycznego historyka i regionalisty – Kierownika Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej Zdzisława Leszczyńskiego, za co serdecznie dziękujemy.

  Zadanie publiczne pn. „Pamiętajmy o Naszym Dziedzictwie – 160 rocznica Powstania Styczniowego” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w wersji elektronicznej (ebook), do pobrania na stronie interenetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwoju Północnego Mazowsza"

   https://rowiis.pl/stowarzyszczenie-lokalna-grupa-dziala-rozwoju-polnocnego-mazowsza/powstanie-styczniowe-1863-1864-w-powiecie-plockim/ . 

 • 🎥 Zapraszam do zapoznania się z materiałem filmowym 🎬powstałym w ramach Operacji pn. „Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego”, zrealizowanej w ramach Planu Działania Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, konkurs nr 6/2022 - Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

  Operacja polegała na przygotowaniu i opublikowaniu 15-20 minutowego filmu prezentującego środowisko przyrodnicze powiatu płockiego, skierowanego do mieszkańców województwa mazowieckiego. Powiat płocki to miejsce, bogate w wyjątkowe walory przyrodnicze i obszary wiejskie. Tym samym samorząd powiatu wiedząc, jak ważny jest jego rozwój wykorzystuje lokalne aspekty środowiskowe do promocji dziedzictwa przyrodniczego. Prezentacja środowiska naturalnego oraz doświadczeń powiatu w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wpływa zarówno na rozwój aktywności lokalnych, jak i aktywizację gospodarstw wiejskich. Koncepcja powstania filmu opierała się na idei kształcenia
  i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Poprzez prezentację piękna środowiska naturalnego i jego różnorodności, społeczeństwo zdobywa wiedzę, która wpływa na budowanie prawidłowych zachowań ekologicznych. Liczymy na to, iż emisja filmu rozwinie wrażliwość na otaczające środowisko, zmotywuje do indywidualnego poszerzania wiedzy na temat przyrody, jak również zachęci do podejmowania inicjatyw w celu jej ochrony, zwłaszcza w sferze lokalnej.

  Obejrzyj - https://www.youtube.com/watch?v=erHD4WdChAE  KSOW
 • #OgarnijPrzyszłośćZeStaszicem to hasło przewodnie kierowane do absolwentów szkół podstawowych, którzy stają przed trudnym wyborem dalszej swojej drogi edukacyjnej.

  Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie nie trzeba szczególnie przedstawiać,  to przecież szkoła, która wykształciła już kilka pokoleń.

  Szkoła z tradycjami ale też bardzo nowoczesna. Zmiany, które przechodzi Staszic, zaskakują nie tylko obecnych uczniów ale i absolwentów szkoły.

  Nowoczesne klasy z monitorami interaktywnymi, nowe pracownie do nauki zawodu informatyk z elementami e-sportu, grafik, technik reklamy czy technik hotelarstwa dają szansę uczniom na świetne przygotowanie do wyjścia  na rynek pracy.

  Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie to szkoła, która prowadzi edukację w kilku typach szkół:

  Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia oraz jako nowość w powiecie płockim -Branżowa Szkoła II Stopnia.

  Szkoła to nie tylko nauka, ale też atmosfera, którą tworzą wszyscy pracownicy placówki. Każdy uczeń w Staszicu jest zauważony, ma możliwość realizować swoje pasję ale też rozwija swoje umiejętności, zdobywa nowe kompetencje tak by umiał poruszać się swobodnie w społeczeństwie po ukończeniu szkoły.

  W ramach akredytacji szkoła oferuje praktyki zagraniczne – dwa tygodnie w Grecji, bezpośrednio u pracodawców doskonaląc język angielski. To świetny start w życie zawodowe.

  Każdego roku ze Staszica wyjeżdża ponad sześćdziesięciu uczniów wraz z opiekunami to wyjątkowa ilość uczestników wśród szkół, które oferują taka możliwość.

  Uczniowie liceum ogólnokształcącego mają zaplanowany wyjazd na Litwę, gdzie będą podnosić swoje kompetencje matematyczne oraz przedsiębiorczości a także rozwijać asertywność, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

  W szkole działa szkolny chór „Sta-chórek”, szkolny teatr „Staszek”, koło gastronomiczne, szkolny klub sportowy, koło turystyczne, funkcjonuje pracownia artystyczna, a konsultacje w niej prowadzone są ze światowej sławy artystami.

  Wielką popularnością cieszą się „Staszicowskie” zapiekanki, które serwowane są w szkolnym barze.

  Szkoła współpracuje z firmami transportowymi tak, żeby  w miarę możliwości zapewnić uczniom dojazd do szkoły i swobodny powrót do domu. Wciąż pracujemy nad nowymi trasami i staramy się wspierać rodziców i  uczniów w organizacji transportu – mówi Pani Jadwiga Milewska Dyrektor Szkoły.

  Serdecznie zapraszamy Ósmoklasistów wraz z Rodzicami do odwiedzenia nas w dniach 25.04 (poniedziałek) -29.04 (piątek) w godzinach 15.00-17.00 lub 30.04 w sobotę od 10.00-14.00

  TYDZIEŃ OTWARTY W STASZICU #OgarnijPrzyszłośćZeStaszicem

  Poniżej opis wszystkich proponowanych kierunków w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

   

   

 • Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Gąbin pomagają dzieciom z powiatu płockiego. Organizują darmowe 14-dniowe kolonie nad Morzem Bałtyckim. Już po raz czwarty Stowarzyszenie LGD Rozwoju Północnego Mazowsza, COLOR Spółdzielnia Socjalna w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Płocku organizują 14-dniowe kolonie dla 80 dzieci z powiatu płockiego. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji, wysoki standard wypoczynku oraz doświadczoną i kompetentną kadrę.

  Na każdym turnusie, opiekę nad dziećmi sprawować będzie sześcioosobowa kadra. – zauważa radny Miasta i Gminy Gąbin Tomasz Nowacki (organizator) Na każdy turnus zatrudniamy kierownika wypoczynku, trzech wychowawców, psychologa-pedagoga szkolnego oraz ratownika/instruktora pływania. Jest to więcej osób niż wymagają tego przepisy, jednakże postanowiliśmy, by naszym podopiecznym zapewnić komfortowy i kompleksowy wypoczynek. Wszystkie osoby, z którymi podjęliśmy współpracę są w pełni profesjonalne, posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi. Szczególny nacisk kładziemy ponadto na zaangażowanie kadry. Nie do pomyślenia są dla nas sytuację, że dzieci pozostawiane byłyby same sobie. Takie sytuacje są dla nas nie do pomyślenia. Dzieci będą mogły zażywać przyjemności obcowania z wodą pod nadzorem "prywatnego" ratownika, dla zainteresowanych będą kursy nauki pływania. Ponadto do dyspozycji dzieci będzie prywatny psycholog dziecięcy. Jesteśmy świadomi, że czas dorastania to niesamowicie trudny okres. Procesu wychowania nie ułatwia także obecny tryb życia „w pędzie”. Dziecko w tej „dzikiej” rzeczywistości często czuje się wyobcowane i wycofane. Tu na pomoc przychodzi psycholog. Różne formy wsparcia - zajęcia terapeutyczne, indywidualne rozmowy, ćwiczenia, będą miały na celu przygotowanie dziecka do kontaktu z otaczającym go światem

  Kolonie są zupełnie bezpłatne, organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.  W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, udało nam się zorganizować wypoczynek tak, aby rodzice nie ponosili z tego tytułu żadnych opłat – wyjaśnia Marlena Jędrzejewska (organizator)pozyskaliśmy dofinansowania m.in. z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie, część kosztów ponieśliśmy sami. W efekcie mamy bogaty program wypoczynku przy zerowej partycypacji finansowej rodziców. Pozwoli nam to pomóc dzieciom, które faktycznie takiego wsparcia potrzebują, które nierzadko po raz pierwszy zobaczą Morze. To właśnie jest motorem naszego działania.

  Letni wypoczynek dla dzieci organizujemy już czwarty rok z rzędu – mówi Marcin Groszewski (organizator)najpierw było 30 dzieci, później 60, w tym roku postanowiliśmy pomóc 80 dzieciom, mieszkańcom naszego powiatu. Chcemy, aby młodzi ludzie mogli atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić ten w tym roku nie łatwy, wakacyjny czas. Dla naszych „kolonistów” przygotowaliśmy moc atrakcji, m.in. całodniowe wycieczki do m.in. Park Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie, FunPark POMERANIA (jeden z największych w tej części Europy), Park Dinozaurów w Łebie, rejs XVII wiecznym Galeonem Dragon po Morzu Bałtyckim, zwiedzanie, liczne gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami.

  W tym roku odbędą się dwa turnusy. Pierwszy, dla dzieci młodszych, do Ośrodka SOLARIS w Dźwirzynie w terminie 15-28 sierpnia. Drugi, dla dzieci starszych, do Ośrodka LAZUR w Poddąbiu w terminie 16-29 sierpnia.

  Organizatorzy współpracują także z lokalnymi samorządami. Jak co roku, kolonie realizowane są we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Organizacje pozarządowe zagospodarowują obecnie bardzo ważną przestrzeń aktywności społecznej, dlatego wspieranie ich działań jest dla mnie niezwykle ważnezauważa Starosta Płocki Mariusz BieniekCzęsto nie musi to być pomoc finansowa, ale organizacyjna czy doradcza. Efektem takiej współpracy są niezwykle cenne lokalne przedsięwzięcia. Przykładem mogą być tegoroczne kolonie dla dzieci z powiatu płockiego.

  Organizowane przez nas kolonie są w pełni bezpiecznezapewnia Tomasz Nowackistosujemy się do wszystkich wskazań i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. Każda zawarta przez nas umowa posiada wskazanie na przestrzeganie obecnych pandemicznych regulacji prawnych przez podwykonawców. Co więcej, sami wcześniej sprawdzamy, czy wytyczne są realizowane przez naszych partnerów np. dotyczące ograniczeń ilości osób w pokojach, metrażowego rozmieszczenia łóżek, dostępu do środków odkażających, jadalni itp. Ponadto uczuliliśmy kadrę kolonii, aby zgłaszała nam najmniejsze niedociągnięcia, by w razie potrzeby na bieżąco interweniować. Wierzę jednak, że nie będzie takiej potrzeby, gdyż są to renomowane i sprawdzone ośrodki.

  Mała relacja fotograficzna z ubiegłorocznych koloni w Stegnie i Dźwirzynie.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA