• Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Gąbin pomagają dzieciom z powiatu płockiego. Organizują darmowe 14-dniowe kolonie nad Morzem Bałtyckim. Już po raz czwarty Stowarzyszenie LGD Rozwoju Północnego Mazowsza, COLOR Spółdzielnia Socjalna w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Płocku organizują 14-dniowe kolonie dla 80 dzieci z powiatu płockiego. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji, wysoki standard wypoczynku oraz doświadczoną i kompetentną kadrę.

  Na każdym turnusie, opiekę nad dziećmi sprawować będzie sześcioosobowa kadra. – zauważa radny Miasta i Gminy Gąbin Tomasz Nowacki (organizator) Na każdy turnus zatrudniamy kierownika wypoczynku, trzech wychowawców, psychologa-pedagoga szkolnego oraz ratownika/instruktora pływania. Jest to więcej osób niż wymagają tego przepisy, jednakże postanowiliśmy, by naszym podopiecznym zapewnić komfortowy i kompleksowy wypoczynek. Wszystkie osoby, z którymi podjęliśmy współpracę są w pełni profesjonalne, posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi. Szczególny nacisk kładziemy ponadto na zaangażowanie kadry. Nie do pomyślenia są dla nas sytuację, że dzieci pozostawiane byłyby same sobie. Takie sytuacje są dla nas nie do pomyślenia. Dzieci będą mogły zażywać przyjemności obcowania z wodą pod nadzorem "prywatnego" ratownika, dla zainteresowanych będą kursy nauki pływania. Ponadto do dyspozycji dzieci będzie prywatny psycholog dziecięcy. Jesteśmy świadomi, że czas dorastania to niesamowicie trudny okres. Procesu wychowania nie ułatwia także obecny tryb życia „w pędzie”. Dziecko w tej „dzikiej” rzeczywistości często czuje się wyobcowane i wycofane. Tu na pomoc przychodzi psycholog. Różne formy wsparcia - zajęcia terapeutyczne, indywidualne rozmowy, ćwiczenia, będą miały na celu przygotowanie dziecka do kontaktu z otaczającym go światem

  Kolonie są zupełnie bezpłatne, organizatorzy nie pobierają żadnych opłat.  W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, udało nam się zorganizować wypoczynek tak, aby rodzice nie ponosili z tego tytułu żadnych opłat – wyjaśnia Marlena Jędrzejewska (organizator)pozyskaliśmy dofinansowania m.in. z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie, część kosztów ponieśliśmy sami. W efekcie mamy bogaty program wypoczynku przy zerowej partycypacji finansowej rodziców. Pozwoli nam to pomóc dzieciom, które faktycznie takiego wsparcia potrzebują, które nierzadko po raz pierwszy zobaczą Morze. To właśnie jest motorem naszego działania.

  Letni wypoczynek dla dzieci organizujemy już czwarty rok z rzędu – mówi Marcin Groszewski (organizator)najpierw było 30 dzieci, później 60, w tym roku postanowiliśmy pomóc 80 dzieciom, mieszkańcom naszego powiatu. Chcemy, aby młodzi ludzie mogli atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić ten w tym roku nie łatwy, wakacyjny czas. Dla naszych „kolonistów” przygotowaliśmy moc atrakcji, m.in. całodniowe wycieczki do m.in. Park Rozrywki Dziki Zachód w Zieleniewie, FunPark POMERANIA (jeden z największych w tej części Europy), Park Dinozaurów w Łebie, rejs XVII wiecznym Galeonem Dragon po Morzu Bałtyckim, zwiedzanie, liczne gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami.

  W tym roku odbędą się dwa turnusy. Pierwszy, dla dzieci młodszych, do Ośrodka SOLARIS w Dźwirzynie w terminie 15-28 sierpnia. Drugi, dla dzieci starszych, do Ośrodka LAZUR w Poddąbiu w terminie 16-29 sierpnia.

  Organizatorzy współpracują także z lokalnymi samorządami. Jak co roku, kolonie realizowane są we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Organizacje pozarządowe zagospodarowują obecnie bardzo ważną przestrzeń aktywności społecznej, dlatego wspieranie ich działań jest dla mnie niezwykle ważnezauważa Starosta Płocki Mariusz BieniekCzęsto nie musi to być pomoc finansowa, ale organizacyjna czy doradcza. Efektem takiej współpracy są niezwykle cenne lokalne przedsięwzięcia. Przykładem mogą być tegoroczne kolonie dla dzieci z powiatu płockiego.

  Organizowane przez nas kolonie są w pełni bezpiecznezapewnia Tomasz Nowackistosujemy się do wszystkich wskazań i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. Każda zawarta przez nas umowa posiada wskazanie na przestrzeganie obecnych pandemicznych regulacji prawnych przez podwykonawców. Co więcej, sami wcześniej sprawdzamy, czy wytyczne są realizowane przez naszych partnerów np. dotyczące ograniczeń ilości osób w pokojach, metrażowego rozmieszczenia łóżek, dostępu do środków odkażających, jadalni itp. Ponadto uczuliliśmy kadrę kolonii, aby zgłaszała nam najmniejsze niedociągnięcia, by w razie potrzeby na bieżąco interweniować. Wierzę jednak, że nie będzie takiej potrzeby, gdyż są to renomowane i sprawdzone ośrodki.

  Mała relacja fotograficzna z ubiegłorocznych koloni w Stegnie i Dźwirzynie.

 • Starosta Płocki Mariusz Bieniek w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle (Wyszogród 512 cm stan przekroczony o 12 cm i Kępie Polskiej 455 cm – stan przekroczony o 5 cm- tendencja wzrostowa) oraz niekorzystnymi prognozami hydro-meteorologicznymi ogłosił w dniu dzisiejszym pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin: Wyszogród, Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Nowy Duninów.
  Sytuacja jest monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, służby oraz gminy objęte pogotowiem przeciwpowodziowym, jednakże z uwagi na powstałe zagrożenie i nieprzewidywalność rzeki Wisły zaleca się mieszkańcom powiatu płockiego, żeby nie zbliżali się do wody.

 • W ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Płocku za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy ogłosiło nabór wniosków do programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą prowadzą na terenie powiatu płockiego.

  Tarcza przewiduje możliwość uzyskania:
  1. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z możliwością całkowitego umorzenia.
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  3. Dofinansowania mikroprzedsiębiorcy, małemu i średniemu przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  4. Dofinansowania organizacji pozarządowej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Prosimy o zapoznanie się z materiałami na stronie: www.plock.praca.gov.pl

 • Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku wznawia częściowe przyjęcia interesantów w przypadku braku możliwości korzystania z pojazdu po uprzedniej telefonicznej rezerwacji wizyty.

  Osoby zgłaszające się do Wydziału winny zachować wszelkie środki ostrożności:
  - posiadać maseczkę ochronną,
  - rękawiczki,
  - zachować 2m odległości.

  Umówienie terminu i godziny wizyty odbywać się będzie pod następującym numerem telefonu 24/267-68-22. Interesanci będą wpuszczani do Urzędu (od strony parkingu) przez pracownika wydziału na ściśle wcześniej umówioną godzinę.

  W obecnej sytuacji Starostwo Powiatowe w Płocku zachęca Państwa również do składania wniosków o zbycie (sprzedaż pojazdu) i nabycie pojazdu za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej lub urny znajdującej się w wejściu głównym Starostwa Powiatowego w Płocku.

  Obecnie wydłużono do 180 dni termin na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie Starosty Płockiego o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA