• Sejmik Województwa Mazowieckiego uruchomił blisko 7 mln zł na renowację 90 mazowieckich zabytków. Prace konserwatorskie prowadzone będą w 68 obiektach należących do kościelnych osób prawnych, 13 będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz 9 podlegających organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom.

  Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasz wspólny projekt "Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian Kościoła Parafialnego z 1775 r. w Dobrzykowie – Etap II", który przygotowałem wspólnie z księdzem proboszczem Jarosławem Ferencem złożony w naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków został pozytywnie oceniony i uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego kościół w Dobrzykowie otrzymał dotację w wysokości 50 000zł – mówi Tomasz Nowacki, radny Miasta i Gminy Gąbin.

  Dzięki otrzymanym środkom w naszym kościele będą miały miejsce prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian kościoła. Obecny stan ścian Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny w Dobrzykowie wymaga niezwłocznego podjęcia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Brak pilnego remontu może doprowadzić do zniszczenia autentycznej substancji i do nieodwracalnej degradacji zabytku. Obecny stan ścian zrębowych kościoła stwarza realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania obiektu i w pełni uzasadnia przeprowadzenie remontu celem wstrzymania postępującego procesu degradacji i przywrócenie pełnego bezpieczeństwa konstrukcji obiektu. Przeprowadzone przeglądy poparte badaniami i analizami statyczno-wytrzymałościowymi dają podstawę do sformułowania wniosku, że w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny w Dobrzykowie zewnętrzne ściany wymagają przeprowadzenia niezbędnego programu prac naprawczych i wzmacniających umożliwiających dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i w zakresie jego cech użytkowych. Zaniechanie zalecanych prac może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń budynku kościoła oraz jego wystroju. Ważnym elementem prac zabezpieczających są zabiegi obejmujące wymianę drewnianych elementów ścian zrębowych kościoła porażonych przez drewnojady i przez biokorozję.

  To kolejna dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dobrzykowskiej parafii. W ubiegłym roku, choć może nie widać tego z zewnątrz, pod koniec listopada 2019 r. zakończyły się w kościele w Dobrzykowie prace polegające na wymianie części słupów stropowych nad prezbiterium i nawą, oczyszczeniu krokwi, wymianie tężników, oczyszczeniu elementów więźby które uległy korozji i impregnacji całości preparatem owadobójczym i ogniochronnym, odtworzeniem sufitu z desek modrzewiowych oraz ułożeniem i ociepleniem stropu. Dzięki ofiarności parafian i pozyskanej w ubiegłym roku dotacji w wysokości 60 000 zł. nasz Kościół będzie służył parafianom przez kolejne 200 lat – dodaje gąbiński radny.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił 01.07.2020 nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.
  Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej oraz podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

  Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

  Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

  Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-moja-woda/?fbclid=IwAR3XacQ73PLbwUe7rP9h0cK3fpS--otGSfNNx3eI9NoKnYTsAtoHhS3M4Ws

 • Z końcem czerwca upływa termin zgłoszenia mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
  Zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Gąbin należy dokonać w terminie do dnia 30.06.2020 r. pod nr tel. 24/267-41-62.
  Termin zbiórki zostanie ustalony i ogłoszony po wpłynięciu zgłoszeń od zainteresowanych mieszkańców.

 • Od pewnego czasu w okolicach Nowego Grabia błąkał się bezdomny pies. Jak się potem okazało była to suka, która w ostatnim czasie się oszczeniła. Dwie młode „Grabianki” Zuzanna Zaleska i Klaudia Wiśniewska wykazały się dużą determinacją i wrażliwością. Od kilku tygodni poszukiwały psa, który pokazywał się w różnych miejscach w okolicy Nowego Grabia.

  Ostatnie informacje mieszkańców wskazywały na to, iż suka się oszczeniła jednak nikt nie wiedział gdzie przebywają szczeniaki. Dziewczyny podjęły akcję rozwieszając plakaty, informując mieszkańców na portalach społecznościowych i same poświęciły dużo czasu na poszukiwania. Po dwóch tygodniach znalazły szczeniaki w Nowym Grabiu pod nieużytkowanym domkiem letniskowym. Ogromne brawa dla dziewcząt i ukłony w stronę rodziców, za ich wychowanie. Psy zostały przewiezione do Fundacji Kundelek z Iłowa, która mimo niezabezpieczonych środków na ich przechowanie i leczenie podjęła się opieki, kolejnych psów z terenu naszej gminy.

  Dziękujemy dziewczętom i Fundacji Kundelek.

   

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA