• Od pewnego czasu w okolicach Nowego Grabia błąkał się bezdomny pies. Jak się potem okazało była to suka, która w ostatnim czasie się oszczeniła. Dwie młode „Grabianki” Zuzanna Zaleska i Klaudia Wiśniewska wykazały się dużą determinacją i wrażliwością. Od kilku tygodni poszukiwały psa, który pokazywał się w różnych miejscach w okolicy Nowego Grabia.

  Ostatnie informacje mieszkańców wskazywały na to, iż suka się oszczeniła jednak nikt nie wiedział gdzie przebywają szczeniaki. Dziewczyny podjęły akcję rozwieszając plakaty, informując mieszkańców na portalach społecznościowych i same poświęciły dużo czasu na poszukiwania. Po dwóch tygodniach znalazły szczeniaki w Nowym Grabiu pod nieużytkowanym domkiem letniskowym. Ogromne brawa dla dziewcząt i ukłony w stronę rodziców, za ich wychowanie. Psy zostały przewiezione do Fundacji Kundelek z Iłowa, która mimo niezabezpieczonych środków na ich przechowanie i leczenie podjęła się opieki, kolejnych psów z terenu naszej gminy.

  Dziękujemy dziewczętom i Fundacji Kundelek.

   

 • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

  Od kilku lat inicjatywa podejmowana jest również przez nauczycieli informatyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie -Panią Elizę Bałdygę, Pana Piotra Pietracho oraz Panią Elżbietę Ostrowską. W tym roku to wyjątkowa edycja nie tylko ze względu na rozmach z jakim została przeprowadzona ale również dlatego, że Zespół Szkół im.St.Staszica znalazł się w gronie nagrodzonych przedsięwzięć w corocznym konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu.

  Tegoroczna akcja cieszyła się ogromną popularnością - w całej Polsce zgłoszonych zostało rekordowo dużo, bo aż 4600 inicjatyw, z czego 600 wzięło udział w konkursie. Z tym większą dumą przyjmujemy nagrodę, a sukces odniesiony w tak licznie obsadzonej konkurencji cieszy jeszcze bardziej -relacjonuje Pani Eliza Bałdyga.

  Komisja konkursowa informowała o ogromnej różnorodności organizowanych inicjatyw oraz o zasadach oceniania sprawozdań. Pod uwagę brane były przede wszystkim trzy aspekty:

  -jakość merytoryczna: rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w Internecie,

  -zasięg: dotarcie do możliwie dużej i zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości i typu placówki i środowiska, w którym działa),

  -innowacyjność: wykorzystanie nowych i niestandardowych form pracy.

  Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych relacji, jury podjęło decyzję o wyborze 15 laureatów i wśród placówek nagrodzonych jednakowym zestawem nagród znalazł się Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie -dodaje Pan Piotr Pietracho.

  Szkoła otrzymała robot edukacyjny Photon, tablet Lenovo 7 cali oraz przejściówkę do komputera – nagrody ufundowała Fundacja Orange. Tego typu nagrody zawsze bardzo cieszą, szczególnie uczniów z kierunku informatycznego a dodatkowo w tym roku szkolnym wesprą tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, którzy rozpoczną naukę na naszych nowych kierunkach: technik informatyk z e-sportem – dodaje Pani dyrektor Jadwiga Milewska.

  Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania młodzieży – szczególnie uczniów technikum informatycznego. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, a szczególnie patronom honorowym: Panu Staroście Mariuszowi Bieńkowi oraz Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i jej wykładowcom oraz współorganizatorowi uroczystości Mazowieckiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, wszystkim specjalistom i edukatorom, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość.

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku informuje o wystąpieniu tymczasowego ograniczenia w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi nr 583 w związku z przebudową przepustu w miejscowości Gąbin w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km”

  Przewidywany termin utrudnień do dnia 30 czerwca 2020 roku.

  źródło: zdpplock.pl

   

 • Pod takim hasłem Zespół Szkół im. Stanisława Staszica zachęca Uczniów szkół podstawowych do wyboru placówki.

  Co w takim razie Staszic przygotował dla tegorocznych absolwentów podstawówek?

  4 –letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w klasie:

  Promocja Zdrowia

  Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski

  Przedmiot uzupełniający: biologia doświadczalna

  Drugi język: j.niemiecki/ j.rosyjski

  Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości kontynuować naukę na kierunku studiów: ekologia, zdrowie publiczne, a także inne kierunki medyczne oraz różne specjalizacje związane z ochroną środowiska: kształtowanie środowiska, chemię środowiska, inżynierię ekologiczną, odnawialne źródła energii, systemy ochrony powietrza, wód i gleby, technologie ochrony środowiska w energetyce, analitykę i monitoring środowiska, czy gospodarkę odpadami.

  Możesz wtedy pracować jako: Dietetyk specjalista w sektorze energii odnawialnej, specjalista ds. gruntu, w wydziale do spraw szkód środowiska i ochrony przyrody oraz innych obszarach związanych z ekologią i medycyną.

   

  Matematyczno - techniczna

  Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

  Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny

  Drugi język: j.niemiecki/j.rosyjski

  Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości kontynuować naukę na kierunku studiów: zarządzanie, logistyka, matematyka, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, budownictwo, elektronika, mechanika, mechatronika, telekomunikacja, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, akustyka, przedsiębiorczość

  i zarządzanie innowacjami, analiza danych, technologie cyfrowe w animacji kultury;

  Możesz wtedy pracować jako: menadżer, logistyk, nauczyciel przedmiotów ścisłych, księgowy, doradca finansowy, a przede wszystkim w zawodach związanych z produkcją

  i gospodarką w różnych gałęziach przemysłu, transportu, telekomunikacji oraz branży IT,

  w laboratoriach naukowych, jako realizator dźwięku, doradca podatkowy, analityk biznesowy, specjalista ds. stosowania metod fizycznych do badania problemów rynku finansowych, specjalista w dziedzinie zastosowania technik cyfrowych w obsłudze nowych mediów, itp.

   

  Dziennikarska

  Rozszerzenia: język polski, historia, język angielski

  Przedmiot uzupełniający: warsztaty dziennikarskie

  Drugi język: j.niemiecki/j.rosyjski

  Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów: filologia polska, filologia angielska, historia, historia sztuki, filozofia, archeologia, dziennikarstwo  i komunikacja społeczna, a także na kierunkach filologiczno-kulturalnych, humanistyka drugiej generacji, informacja nauka i bibliotekoznawstwo, logopedia ogólna i kliniczna, zarządzanie dziedzictwem kultury i ochrona zabytków, pedagogika, psychologia, komunikacji i psychologia w biznesie, turystyka historyczna, prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

  Możesz wtedy pracować jako: rzecznik prasowy, tłumacz, nauczyciel przedmiotów humanistycznych, archeolog, dziennikarz, krytyk literacki, broker informacji, logopeda, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, coach, organizator turystyki.

   

  5-letnie TECHNIKUM w zawodach:

  Technik Hotelarstwa

  Przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, usługi żywieniowe w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, obsługa konsumenta, rezerwacja usług hotelarskich, obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, język angielski w hotelarstwie.

  Przedmiot uzupełniający: obsługa kelnerska w hotelu

  Drugi język obcy: język niemiecki/język rosyjski

  Kończąc szkołę uzyskasz wykształcenie średnie i tytuł technika hotelarstwa. Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, ośrodkach agroturystycznych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.

   

  Technik Informatyk z elementami E-SPORTU

  Przedmioty zawodowe: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, lokalne systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, tworzenie i kształtowanie aplikacji–laboratorium, administrowanie serwerami systemami operacyjnymi, język angielski zawodowy.

  Przedmiot uzupełniający: e-sport

  Drugi język obcy: język niemiecki /język rosyjski

  W ramach specjalizacji e-sportowej uczniowie będą brać udział w rozgrywkach gier komputerowych tzw. e-sporcie. Zajęcia e-sportowe skupiają się poza rywalizacją w e-sporcie również na:

  -nauce taktyki i odpowiednich zachowań w grach komputerowych

  -treningach we wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami

  -wyjazdy na wydarzenia e-sportowe, turnieje.

  Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informacyjnych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domach (projektanci, graficy)

   

  Technik Programista

  Przedmioty zawodowe: przygotowanie do zawodu programisty, bazy danych, strony i aplikacje internetowe, język angielski zawodowy, tworzenie i zarządzanie bazami danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, podstawy programowania, aplikacje desktopowe i mobilne aplikacje webowe.

  Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy bez danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik programista należy do branży teleinformatycznej.

  Dodatkowe umiejętności zawodowe, które nabędziesz podczas nauki:

  -nauczysz się jak zabezpieczyć sieć komputerową i system komputerów

  -poznasz budowę i konfigurację sieci komputerowych

  -poznasz zagadnienia grafiki 3D i wydruk 3D

  -nauczysz się programowania mikrokontrolerów i prostych układów

  -poznasz różne języki programowania

  -nauczysz się jak serwisować urządzenia techniki komputerowej

  -nauczysz się tworzenia i testowania aplikacji

   

  Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

  Przedmioty zawodowe: podstawy poligrafii, podstawy projektowania graficznego, podstawy projektowania publikacji, rysunek techniczny, język angielski w poligrafii, maszyny i urządzenia cyfrowe i postpresowe planowanie produkcji poligraficznej.

  Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej. Absolwent może być zatrudniony m.in. w: studiach graficznych, agencjach reklamowo-wydawniczych, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw. Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Technik Pojazdów Samochodowych

  Przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn, rysunek techniczny, przepisy ruchu drogowego, budowa pojazdów samochodowych, technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży mechanicznej, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, nowoczesne technologie w branży motoryzacyjnej, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, język angielski zawodowy.

  Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują:

  -prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów.

  -przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów).

  -instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).

  -warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych.

  -stacje serwisowe.

  -autoryzowane stacje obsługi pojazdów.

  -firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru).

  - przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej.

  -firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi.

  -przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

  Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

  Technik Mechatronik

  Przedmioty zawodowe: podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, dokumentacja techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych, język obcy zawodowy.

  Mechatronicy, to bardzo atrakcyjni pracownicy, poszukiwani na rynku pracy.

  W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się, jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i z pewnością wykorzystana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami. Zwraca się szczególnie uwagę na wykorzystanie mechatroniki w przemyśle samochodowym, górnictwie, budownictwie i energetyce. Ważne jest również wykorzystanie systemów mechatronicznych w produkcji i w urządzeniach powszechnego użytku czy aparaturze medycznej. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie mechatroniki w robotyce oraz w programowaniu sterowników do automatyzacji procesów i nowoczesnych linii technologicznych.

  W związku z powyższym mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

  -w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru.

  -w małych firmach, w których jest pracownik wykonuje wiele czynności i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.

  -w serwisach i stacjach diagnostycznych oferujących usługi diagnostyczne oraz świadczące naprawy w zakładach pracy.

  -prowadząc własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw konserwacji urządzeń powszechnego użytku.

   

  3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA w zawodach:

  Pracownik obsługi hotelowej

  Cele kierunkowane zawodu:

  -Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  -Przygotowanie i podawanie śniadań

  -Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie

  Z roku na rok wzrasta liczba obiektów hotelarskich w różnych regionach kraju, również w naszej części. Coraz więcej obiektów hotelarskich nastawionych jest na obsługę biznesu, a także na obsługę gościa indywidualnego. Polacy z większą częstotliwością korzystają  z bogatszej bazy noclegowej, doceniając lokalne i tradycyjne walory regionów. Trend ten poprawia wskaźniki obłożenia obiektów przez cały rok. Kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

  Montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

  Cele kierunkowe zawodu:

  -Nauka podstaw telekomunikacji

  -Wykonywanie montażu i konserwacji traktów telekomunikacyjnych

  -Wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych

  -Nauka montażu i konfiguracji urządzeń abonenckich

  -Język obcy zawodowy

  Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

  -montaż i utrzymywanie torów telekomunikacyjnych urządzeń abonenckich

  -montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych;

  -wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych;

  -montaż i konfigurowanie urządzeń abonenckich/

  Możliwość zatrudnienia na tym stanowisku w firmach telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

   

  Ślusarz

   Cele kierunkowe zawodu:

  -Rynek techniczny zawodowy

  -Podstawy elektrotechniki i mechatroniki.

  -Podstawy konstrukcji maszyn

  -Technologia wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

  -Technologia wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  -Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

  -Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

  -Montaż, naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

  -Język obcy zawodowy.

  Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Dynamicznie rozwijający się rynek producentów podzespołów i zespołów pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz duży postęp techniczny i technologiczny kształtuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Po ukończeniu właściwego kursu spawania, uzupełniającego kompetencje zawodowe może również pracować jako spawacz.

   

  Lakiernik samochodowy

   Cele kierunkowe zawodu:

  -Poznasz jak przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych;

  -Nauczysz się nanoszenia powłok lakierniczych;

  -Nauczysz się renowacji powłoki lakierowanej;

  -Poznasz sposoby kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.

  Podstawowe zadania osoby wykonującej ten zawód to przede wszystkim: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. Zawód lakiernik samochodowy zaliczany jest do zawodów deficytowych.

  Mechanik pojazdów samochodowych

  Cele kierunkowe zawodu:

  -Nauka wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

  -Nauka diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

  -Nauka wykonywania napraw pojazdów samochodowych

  Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

   

  Mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych

   Cele kierunkowe zawodu:

  -Nauka użytkowania pojazdów

  -Poznanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

  -Poznanie obsługi pojazdów rolniczych, środków, transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

  -Nauka oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

  -Praktyczne wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

  Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

   

  Informacje o zasadach rekrutacji znajdziecie na stronie szkoły www.zsgabin.pl 

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA