• W Gąbinie, Gostyninie i w Łącku stanęły tablice pamiątkowe opowiadające historie żołnierzy wyklętych z terenu gminy Gąbin i Łąck.

  W ramach projektu „Wdzięczni Bohaterom -Żołnierzom Niezłomnym”  na realizację którego Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej, z siedzibą w gminie Łąck, otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, stanęło 17 tablic upamiętniających sylwetki żołnierzy walczących z władzą komunistyczną. Oprócz uroczystego odsłonięcia tablic odbyła się również konferencja z udziałem członków rodzin Żołnierzy.

  Szlak Oddziału ROAK obwodu „Rybitwa”, dowodzonego przez ppor. Władysława Dubielaka prowadzi przez Gąbin, gdzie przy Zespole Szkół im. St.Staszica  można zobaczyć tablice z 7 sylwetkami:

  - Ppor. Leonarda Koprowicza

  - Żołnierza Michała Borkowskiego

  - Żołnierza Adama Jankowskiego

  - Żołnierza  Tadeusza Lelińskiego

  - Żołnierza Andrzeja Matuszewskiego

  -Żołnierza Janusza Puternickiego

  - Żołnierza Józefa Żółtowskiego

  w Łącku przy Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak stoją tablice upamiętniające:

  - Żołnierza Sylwestra Kopcia

   - Żołnierza Stanisława Pawlikowskiego

  - Żołnierza Mariana Tomaszewskiego

  - Żołnierza Stanisław Włodarski

  - Żołnierza Władysława Zaleskiego

  - Żołnierza Jan Żabka Andrzej

  zaś w Gostyninie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej znajdują się tablice opisujące sylwetki:

  - Ppor. Władysława Dubielaka

  - Ppor. Henryka Józwika

  - Ppor. Wiktora Sumińskiego

  - Żołnierza Jana Gorczyckiego

  - Żołnierza Feliksa Gajewskiego

  W 30 września 2021 r. uroczystości odsłonięcia tablic towarzyszyła konferencja połączona z wykładem dr Bogumiły  Zalewskiej -Opasińskiej, która przybliżyła rys historyczny Oddziału  ppor. Władysława Dubielaka. Całe to wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół im. St.Staszica w Gąbinie.

  W każdym  z kolejnych miejsc udział wzięły w uroczystościach rodziny żołnierzy, społeczność lokalna, uczniowie szkół oraz władze danego miejsca wraz z radnymi, przedstawicielami Nadleśnictwa i Harcerstwa.

  Szczególne podziękowania chcemy skierować do gospodarzy i władz terenów, gdzie zamontowane są tablice, w imieniu Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej składamy podziękowania panu Sylwestrowi Ziemkiewiczowi -Staroście Płockiemu, pani Iwonie Sierockiej -Wicestaroście, Pani Jadwidze Milewskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Z terenu Gostynina dziękujemy panu Pawłowi Kalinowskiemu Burmistrzowi Miasta Gostynin, pani Magdalenie Andrzejczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Z terenu Łącka - Wójtowi gminy Łąck  panu Zbigniewowi Białeckiemu, pani Dyrektor Donacie Patorze i Wicedyrektor Grażynie Gocała ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku.

    

  Jak to wydarzenie wspominają uczniowie Zespołu Szkół im. St. Staszica?

   

  Czas Niezłomnych

  ,,W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia…” – słowa przysięgi Armii Krajowej wybrzmiały podczas uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych pamięci Żołnierzy Niezłomnych.  30 września 2021 roku z inicjatywy Stowarzyszenia  Razem Możemy Więcej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyła się wzruszająca uroczystość przywołania części historii Gąbina i jego okolic, by  oddać zasłużony hołd żołnierzom szczególnie dotkniętym w walce z władzą komunistyczną, dotkniętych wyrokami więzienia, wyrokami śmierci…Żołnierzom Niezłomnym.  Na  pamiątkowych tablicach zostały przywołane sylwetki żołnierzy Oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej, dowodzonego przez ppor. Władysława Dubielaka. Po wielu latach niepamięci otrzymali  oni należne miejsce w pamięci potomnych.

   Nie bez powodu motywem przewodnim całej uroczystości był wiersz Zbigniewa Herberta ,, Przesłanie pana Cogito” i słowa ,, Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach…” nabrały nowego sensu i podkreślały tak istotny honor i wierność własnym ideałom. Wzruszenie opanowało wszystkich, kiedy córki opowiadały o swoich ojcach, wspominały tragiczne chwile, przywoływały też radosne momenty. W  wywiadzie przeprowadzonym przez uczennice z klasy artystyczno-dziennikarskiej  z LO z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie wzięły udział: córka -podporucznika Leonarda Koprowicza -Pani Ludmiła Koprowicz, córka – żołnierza Adama Jankowskiego -pani Ewa Jankowska oraz Pani Kalina Nowacka – córka żołnierza Józefa Żółtowskiego.  Słowo poetyckie i muzyka w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gabinie podkreślały rangę uroczystości, na której nie zabrakło Pana Sylwestra Ziemkiewicza - Starosty Powiatu Płockiego,  pani Iwony Sierockiej – wicestarosty powiatu płockiego,  radnej Martą Michalak, księdza kanonika Jerzego Drozdowskiego, a przede wszystkim gospodarzy tej uroczystości pani dyrektor Jadwigi Milewskiej wraz z wicedyrektorami panią Elżbietą Błaszczyk i panem Januszem Pielacińskim.

  Warto oddać cześć Żołnierzom Niezłomnym zatrzymując się w chwili zadumy przy upamiętniających ich sylwetki tablicach, które znajdują w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

  Autorzy : Katarzyna Wierzbicka, Maja Byszewska, Katarzyna Ziółkowska, Aleksandra Szabanow, Michał Dylik, Zuzanna Gać, Małgorzata Urbańska, Dominika Olewniczak.

   

   

 • Stowarzyszeni Razem Możemy Więcej, to organizacja działająca na terenie powiatu płockiego, w skład zarządu której wchodzą trzy kobiety: Monika Ignaczak, Wioletta Kaszewska i Elżbieta Młodziejewska. Panie mają w planach na ten rok szereg działań skierowanych do społeczności gminy Gąbin, Łąck czy Słubice. Jednym z nich jest realizacja zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu pt.: „Wdzięczni Bohaterom -Żołnierzom Niezłomnym”.

  Celem projektu jest stworzenie szklaku Oddziału ROAK Władysława Dubielaka, który będzie miał swoje lokalizacje w Gąbinie, Łącku i Gostyninie -tu składamy podziękowania Staroście Płockiemu Mariuszowi Bieńkowi, Burmistrzowi Gostynina Pawłowi Kalinowskiemu oraz Wójtowi Gminy Łąck Zbigniewowi Białeckiemu za podjęcie współpracy przy realizacji projektu -relacjonuje Wioletta Kaszewska.

  Na tablicach znajdą się sylwetki Żołnierzy skazanych wyrokami od kary śmierci, przez wyroki odsiadki i pozbawienia praw obywatelskich i wywłaszczenia z majątku. To jednak nie wszyscy Żołnierze Oddziału dowodzonego przez Władysława Dubielaka ale to pierwszy krok do tego, żeby pójść dalej w temacie przywrócenia pamięci ludzi, którzy mieli odwagę i ponieśli ogromną cenę w walce za wolną Polskę -mówi Monika Ignaczak.

  Na chwilę obecną dzięki uprzejmości dr Bogumiły Zalewskiej -Opasińskiej oraz Łukaszowi Strzeleckiemu ze Stowarzyszenia ProPatria z Dobrzykowa udało nam się pozyskać cenne informacje, które są dużym wkładem merytorycznym w realizowanym projekcie.

  Nazwiska sylwetek, które pojawią się na tablicach pamiątkowych:

  Henryk Józwik ps. „Groźny”

  Władysław Dubielak ps. „Myśliwy”

  Michał Borkowski ps. „Włóczęga”

  Janusz Puternicki ps. „Wicher”

  Leonard Koprowicz ps. „Gwiazda”

  Tadeusz Leliński ps. „Ryś”

  Józef Żółtowski ps.” Szczerba/Ziuk”

  Feliks Gajewski ps. „Burza/ Wrona”

  Andrzej Matuszewski ps. „Jury”

  Marian Tomaszewski ps.” Murzyn”

  Witor Sumiński ps. „Kropidło”

  Władysław Zalewski ps. „Władek”

  Stanisław Włodarski ps. „Papuga”

  Stanisław Pawlikowski ps.” Grom” -urodzony 1924 roku w Ciechomicach -poszukujemy kontaktu do krewnych

  Jan Gorczycki ps. „Kruk”

  Jan Żabka ps. „Orzeł”

  Adam Jankowski ps.” Dąb”

  Sylwester Kopeć -pochodził z Grabia -poszukujemy krewnych

  Uroczyste odsłonięcie tablic odbędzie się we wrześniu o dokładnym terminie i miejscu poinformujemy na Facebooku stowarzyszenia.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzinom i Krewnym za współpracę i zaangażowanie przy tworzeniu treści opisujących w/w postacie.

  Jeśli ktokolwiek z Państwa posiada jeszcze w swojej pamięci jakieś wspomnienia dotyczące w/w osób zapraszamy do kontaktu tel. 795668820.

 • ,, (...)Żyjemy nadal tu , na ziemi, w którą wsiąkła nasza krew i łzy…

  Żyjemy nadal, sypie na nas śnieg. Widzimy białe drzewa,

  Tak, dostrzegamy je, spijamy zmierzch ciemnymi oczami

  I rozmawiamy nieco z szarymi ptakami.”

  Słowa Rejzel Żychlińskiej - pochodzącej z Gąbina - stały się tytułem i mottem niezwykłej uroczystości, która odbyła się w Gąbinie 9 czerwca 2021 r. z inicjatywy Gombin Jewish Historical and Genealogical Society (Gombin Society) oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. Było nią odsłonięcie tablicy upamiętniającej żydowską społeczność Gąbina. Dzięki przestrzeni wirtualnej to wydarzenie mogli zobaczyć rozsiani po całym świecie potomkowie Żydów gąbińskich, którzy z wielkim wzruszeniem uczestniczyli w tej historycznej chwili.

  Historia Żydów w Gąbinie sięga XV w. Przed drugą wojna światową Gąbin był miejscowością wielokulturową, a ważną jej część stanowili Żydzi. Okupacja niemiecka, która rozpoczęła się we wrześniu 1939 położyła kres tej rzeczywistości - spłonęła Żydowska Synagoga, a wielu gąbińskich Żydów zginęło w Auschwitz, Treblince i Chełmnie. Zaledwie garstka Żydów przetrwała Holocuaust.

  Dlatego tak ważne było odsłonięcie Tablicy Pamięci Społeczności Żydowskiej Gąbina, która zgromadziła wielu gości: Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Kierownika Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Marlenę Mazurską, Wicestarostę Iwonę Sierocką, Radnych Powiatu Płockiego, Radnych Miasta i Gminy Gąbin, dyrektora Fundacji Forum Dialogu Olgę Kaczmarek oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Jadwigę Milewską wraz wicedyrektorami Elżbietą Błaszczyk i Januszem Pielacińskim. Obecni byli również organizatorzy uroczystości Prezes Stowarzyszenia Żydów Gąbińskich Gombin Jewish Historical and Genealogical Society, Bernard Guye oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczak. Wszyscy podkreślali znaczenie dialogu i wzajemnego zrozumienia oraz znaczenia wielokulturowości w dzisiejszym świecie. Można więc powiedzieć, że pragnienie Rejzel Żychliskiej z jej poetyckiego pamiętnika : ,, Chcę przejść jeszcze raz po tej trawie i płakać na tej ziemi do nieba i do wiatru” spełniło się. Kiedy Burmistrz Miasta Gąbina Krzysztof Jadczak, Rabbi Schudrich i projektant tablicy Wojciech Wasilewski przystąpili do uroczystego aktu osłonięcia tablicy, zgromadzeni nie kryli wzruszenia. Koncert nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Gąbinie i ich uczniów ubogacił tę historyczną chwilę. Niezwykłym gestem pojednania było złożenie symbolicznych biało- czerwonych róż przez młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, a także montaż poetycko-muzyczny w ich wykonaniu, w którym nie zabrakło wierszy Rejzel Żychlińskiej i tradycyjnych piosenek żydowskich. Finałowy utwór ,, Hevenu Szalom alehem/ A pokój niech będzie z nami” sprawił, że zarówna młodzież jak i publiczność nie kryła już wzruszenia, mieszały się brawa, łzy i piękne słowa:,, Śpiewajmy pokój dla świata”. Występująca młodzież zachwyciła wszystkich swoją dojrzałością i pięknem, a przede wszystkim profesjonalizmem. Na zakończenie wszyscy mogli skosztować humusu przygotowanego przez uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, kugla czy chałek przygotowanych przez Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej oraz słodkości przygotowanych przez właściciela bistro Folk. O wszystkich dbali wolontariusze z Klubu Ośmiu z Zespołu Szkół Stanisława Staszica w Gąbinie. Całość poprowadziła Karen Forth -przyjaciółka Stowarzyszenia Gąbinierów .

  Wspomnienia i życie, przeszłość i teraźniejszość połączyły się w tym niezwykłym dniu, połączyły się w Tablicy Pamięci Społeczności Żydowskiej Gąbina, która stanęła w centrum miasta w tzw. parku z fontanną.

  Warto zatrzymać się przy niej na chwilę, by odkrywać ciekawostki o społeczności żydowskiej Gąbina, by zastanowić się, jak ważna jest tolerancja oraz wzajemne zrozumienie, a przede wszystkim pamięć o tych, których już nie ma…, Nie zapominajmy też o przesłaniu: ,, Niech nasze życie będzie radosne, pozdrowienie ,, pokój” niech połączy nas”.

   

 • Dla uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie 30 maja to ważna data.  W ramach projektu Erasmus+ „Po doświadczenia zawodowe do Europy” 58 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami wyruszyła na praktyki do Grecji aby zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, ale również kulturowe i społeczne.

  Podczas dwutygodniowego pobytu uczniowie będą realizować program praktyki zawodowej w miejscowych hotelach, warsztatach samochodowych i firmach informatycznych. Udział w projekcie daje im możliwość rozwoju umiejętności zawodowych, ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy dotyczącej kierunku nauczania, w którym się kształcą. Dodatkowym atutem jest także podniesienie kompetencji językowych w zakresie  słownictwa i sformułowań branżowych. Uczniowie mają również niepowtarzalną okazję zwiedzić wybrane zabytki Grecji podczas realizowacji bogatego programu kulturalnego.

  Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

  Udział uczniów w praktykach wpłynie również na zwiększenie samodzielności oraz otwartości a wszelkie zdobyte czy rozwinięte kompetencje będą nieocenionym atutem w kontekście konkurencyjności na rynku pracy -relacjonuje koordynator projektu Pani Eliza Bałdyga.

  Przed wyjazdem uczniowie przeszli przygotowanie, które obejmowało: kurs języka angielskiego mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie słownictwa, komunikatywności i sformułowań branżowych, zajęcia z pedagogiem przygotowujące do wyjazdu za granicę, zajęcia kulturowe, mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą i zwyczajami greckimi , zajęcia przygotowawcze z koordynatorem projektu.

  Głównymi celami realizowanego projektu są między innymi przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub zagranicą w środowisku międzynarodowym i realizację europejskiej ścieżki kształcenia, wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej, zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w sytuacjach życiowych i zawodowych, podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych;

  To co pozostanie trawłym efektem tego wyjazdu to niewątpliwie atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy - mówi Pani Dyrektor Jadwiga Milewska.

  Relację z całego pobytu Uczniów możecie Państwo śledzić na FB szkoły @zsgabin.

   

   

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA