• 💧 22 marca rozpoczął się drugi nabór do programu Moja Woda – to kolejne 100 mln zł dla polskich rodzin na instalacje do zbierania wód opadowych. 🏡💦.
  Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę.
  Program jest skierowany do osób fizycznych – właścicieli domów. Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać wynosi do 5 tys. zł, ale jednocześnie nie może być to więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
  Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór potrwa do wyczerpania alokacji. Granicznym terminem na zawarcie umowy z beneficjentem jest 30 czerwca 2024 r. Budżet drugiej edycji (środki resortu i NFOŚiGW) określono tym razem na ponad 100 mln zł.
 • Już 14 października wystartuje kolejny nabór wniosków o dotacje płynnościowe z Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców. Z uwagi na trudności w prowadzeniu działalności spowodowane epidemią COVID-19 zarząd województwa zdecydował o uruchomieniu drugiego już naboru dla mikro i małych firm. Tym razem o wsparcie będą mogli ubiegać się przedstawiciele branż: transportowej, gastronomicznej, reklamowej, fotograficznej, artystycznej, sportowej, rozrywkowej, a także drukarskiej. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc w wysokości od 23,5 tys. w przypadku jednoosobowych firm do nawet 164,7 tys. zł w przypadku małych przedsiębiorstw. Pula dostępnych środków wynosi 44,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na złożenie wniosków przedsiębiorcy mają czas do 21 października.

  O dotacje płynnościowe już od 14 października będą mogły ubiegać się firmy prowadzące jako przeważającą działalność:
  transportową (PKD: 49.39.Z; 52.29.C), gastronomiczną (PKD: 56.21.Z; 56.29.Z; 56.10.B), działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z), fotograficzną (PKD: 74.20.Z), artystyczną i literacką (PKD: 90.03.Z), sportową
  (PKD: 93.11.Z; 93.12.Z; 93.13.Z; 93.19.Z), rozrywkową (PKD: 93.21.Z; 93.29.Z w tym: 93.29.A i 93.29.B) oraz drukarską (PKD: 18.12.Z). Co ważne, przeważająca działalność w jednym z tych obszarów musi być prowadzona przynajmniej
  od 31 grudnia 2019 roku.

  Wsparcie skierowane zostanie tylko do firm, które w wyniku epidemii odnotowały spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 procent. Pod uwagę będzie brana suma przychodów netto z czerwca, lipca i sierpnia 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku.

  Więcej na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/samorzad-mazowsza-uruchamia-kolejne-dotacje-plynnosciowe-z-ue-dla-przedsiebiorcow/

 • W piątek, 11 października 2019 roku, odbyła się Gala XX edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Podczas tej uroczystości Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył nagrody laureatom i wyróżnionym m. in. w tegorocznym konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

  Konkurs ten jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. W dziewiątej edycji jury zapoznało się z 69 kandydaturami i przyznało trzy wyróżnienia, jedno trzecie miejsce, jedno drugie miejsce i dwa pierwsze miejsca. Mazowsze jest pełne ludzi wrażliwych i poświęcających swój wolny czas na rzecz innych. W grupie nagrodzonych pierwszym miejscem znalazł się Klub Ośmiu w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, który reprezentowały trzy uczennice czwartej klasy technikum wraz z Wicedyrektor Marią Elżbietą Błaszczyk, Kamillą Krakowską i Marzeną Sosińską.

  XX Galę poprowadził Tomasz Kammel, a gwiazdą tego wieczoru był Marcin Wyrostek z zespołem oraz tancerzami Anną Głogowską i Marcinem Olszewskim.

  Członkowie i opiekunowie Klubu Ośmiu bardzo dziękują Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

   

   

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA