• W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele technikum w Zespole Szkół im. St. Staszica rozpoczęli realizację kolejnego już projektu z programu ERASMUS+ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” akcji 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach konkursu wniosków 2020.

  Tym razem projekt nosi nazwę „Po doświadczenie zawodowe do Europy”.

  W ramach projektu, zaplanowaliśmy darmowy wyjazd 58 osobowej grupy młodzieży kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa wraz z opiekunami do Grecji, gdzie będą realizować dwutygodniowy program praktyki zawodowej w tamtejszych hotelach, warsztatach samochodowych i firmach informatycznych-relacjonuje Eliza Bałdyga koordynator projektu.

  Udział w projekcie daje możliwość uczestnikom, rozwoju umiejętności zawodowych ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy dotyczącej kierunku nauczania którego się podjęli a także podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa i sformułowań branżowych. Staż wpłynie również na zwiększenie samodzielności oraz otwartości uczniów a wszelkie zdobyte czy rozwinięte kompetencje będą nieocenionym atutem w kontekście konkurencyjności na rynku pracy.

  Przed wyjazdem uczniowie przejdą przygotowanie do mobilności obejmujące:

  -kurs języka angielskiego mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie słownictwa, komunikatywności i sformułowań branżowych

  -zajęcia z pedagogiem przygotowujące do dwutygodniowego wyjazdu za granicę

  -zajęcia kulturowe, mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą grecką

  -zajęcia przygotowawcze z koordynatorem projektu.

  Główne cele realizowanego projektu:

  -przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub zagranicą w środowisku międzynarodowym i realizację europejskiej ścieżki kształcenia;

  -wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej;

  -zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w sytuacjach życiowych i zawodowych;

  -podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych;

  W efekcie zwiększy się atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Dodatkowo udział w projekcie przyczyni się do zdobycia doświadczenia zawodowego w Europie -dodaje Dyrektor Jadwiga Milewska.

  To już kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St.Staszica w Gąbinie i kolejna szanasa na lepszy start dla uczniów klas zawodowych - jednocześnie to nie ostatni raz. Jak tylko będziemy mieli możliwość udziału w kolejnych rozdaniach, to chętnie wystąpimy o środki -nadmieniła Dyrektor Jadwiga Milewska.

 • Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren na jednym z osiedli w Gąbinie to zadania skierowane do dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - w zakres inwestycji będzie wchodziła budowa nowego budynku technologicznego wyposażonego w kompletny układ filtracji, napowietrzania, pompy płuczne i automatykę; roboty instalacji elektrycznej, modernizację istniejącego budynku i zbiornika wód popłucznych, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Realizowana inwestycja poprawi stan infrastruktury zaopatrzenia w wodę, zgodnie z projektem budowlanym dobowa produkcja wody uzdatnionej wyniesie maksymalnie 2100m3/d. – kwota dofinasowania 1 200 000,00 zł.

  Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren na jednym z osiedli w Gąbinie - wody opadowe sprowadzone zostaną systemem kanalizacji grawitacyjnej z terenu utwardzonego do najniżej położonego punktu i odprowadzone systemem kanalizacji ciśnieniowej – przepompownie do miejsca zrzutu. Wody zostaną podczyszczone poprzez system separatorów i osadników oraz wprowadzone do gruntu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem – kwota dofinasowania 1 000 000,00 zł.

  - Cieszę się niezmiernie, że gąbińskiemu samorządowi udało się pozyskać aż 2,2 mln zł. na inwestycje na rzecz mieszkańców! Zwłaszcza w obecnym okresie pandemicznym, kiedy to budżety samorządów są mocno ograniczone, środki zewnętrzne są nieodzowne dla inicjowania inwestycji. Dotychczasowa gąbińska sieć wodociągowa to relikt przeszłości, a jej moc przerobowa nie zaspokajała potrzeb naszych mieszkańców. Jest to inwestycja niezwykle ważna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. Druga inwestycja to od wielu lat oczekiwane odwodnienie Osiedla Pisarzy. To duża ulga dla mieszkańców, których domy podczas każdych większych opadów zagrożone były podtopieniami - komentuje gąbiński radny Tomasz Nowacki.

  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

 • 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, co uznano później za datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsze ustawowe, państwowe święto niepodległości odbyło się 11 listopada 1937 roku. W historii powszechnej dzień 11 listopada 1918 r. zapisał się głównie jako data zakończenia I wojny światowej. Polacy natomiast kojarzą ten dzień jako moment odzyskania niepodległości po okresie zaborów. Od 1795 aż do 1918 roku nie było Polski - została wymazana z mapy Europy. Narzucano nam obce języki i kulturę, karano za każdy przejaw polskości. Wielu Polaków straciło życie walcząc o polską tożsamość. Dopiero I wojna światowa, w czasie której zaborcy Polski wystąpili przeciw sobie, dała Polakom realną szansę na wolność.

  Dzień 11 listopada co roku sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilę, wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Symbolicznie składamy kwiaty pod pomnikami, myśląc o tych, którzy poświęcali dla nas życie. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości, dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej Polsce, dzięki którym przetrwały nasz język, nasza kultura i nasza tradycja

 • Wiedząc, że może nie udać się wspólnie biesiadować w 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Zespół Szkół im. Stanisława Staszica wraz ze Stowarzyszeniem Razem Możemy Więcej przygotował biesiadę w wersji internetowej.

  W ramach projektu możecie wysłuchać Państwo sympozjum historycznego, przygotowanego i przedstawionego przez nauczyciela historii, Pana Marcina Lichotę oraz część artystyczną w wykonaniu uczennic III klasy liceum ogólnokształcącego -Klaudię Szewczyk i Milenę Serwach pod kierownictwem Pani Beaty Rybnik – nauczycielki języka polskiego. Aranżację muzyczną wykonali Pani Beata Jasińska i Pan Łukasz Stefański.

  W fotorelacji zdjęcia z przygotowania projektu.

  Żadne opisy nie oddadzą tego co zobaczycie Państwo na filmach – serdecznie zapraszamy do obejrzenia części artystycznej pt.: „Wolność, kocham i rozumiem” oraz sympozjum pt.: „Droga do niepodległości”

  Linki:

  https://www.facebook.com/zsgabin/videos/402304940806876

  https://www.facebook.com/zsgabin/videos/660330084663120 

  Zdjęcia, realizacja i montaż -Paweł Chmielecki

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA