• Od sceny przedstawiającej bezimiennego hakera bez twarzy realizującego niecne plany zawładnięcia przestrzenią medialną swoich ofiar, przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie rozpoczęły się obchody VI Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu w Gąbinie.

  Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem: Starosty Powiatu Płockiego Pana Sylwester Tadeusza Ziemkiewicza, Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku Pana Macieja Słodkiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.

  Obecni byli: Wicestarosta Powiatu Płockiego Pani Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Pani Małgorzata Struzik, Wicedyrektor Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty Pan Paweł Felczak, Radna Powiatu Płockiego Pani Marta Michalak, wykładowca Akademii Mazowieckiej w Płocku Pan Robert Kapturski oraz Pan Marian Kuć, nauczyciel-konsultant w zakresie edukacji informatycznej, zawodowej i nowoczesnych technik nauczania z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Z radością szkoła gościła Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

  Sponsorami uroczystości byli: Starostwo Powiatu Płockiego, Zarząd z Panią Prezes Banku Spółdzielczego w Gąbinie na czele, Firma PGR Koszelew, Rada Rodziców oraz stowarzyszenia działającym przy Zespole Szkół: IUVENES i Razem Możemy Więcej, a także firma XEROSERWIS Ireneusza Golatowskiego, która w ramach naszej akcji doposażyła jedną z sal informatycznych w pięć komputerów stacjonarnych.

  „DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu”.

  Organizatorom zależało na podkreślaniu siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo zarówno na poziomie szkolnym jak i lokalnym, łączącej zaangażowanie rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka, oraz wielu instytucji, w tym: edukacyjnych, samorządowych i społecznych.

  Po obrazowej scence przedstawiającej różne formy ataków hakerskich na konta w serwisach społecznościowych, fakenewsy, seksting czy włamania do komputerów Pani Agata Sztygiel, pedagog szkolny przedstawiła formy pomocy jakie możemy świadczyć ofiarom cyberprzemocy.

  Następnym punktem uroczystości była tradycyjna debata zorganizowana w tym roku w formie „Śniadania mistrzów”, w której prelegenci zmierzyli się z ciekawymi, choć nieprostymi pytaniami zadawanymi przez prowadzących -Panią Elizę Bałdygę i Pana Piotra Pietracho.

  Podczas uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów organizowanych w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu:

  W VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci Internet:

  w kategorii szkół podstawowych:

  I miejsce zajął: Adam Wojtalewicz, ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu,

  II miejsce zajął: Paweł Jędrzejczak, ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,

  III miejsce zajął: Miłosz Krysztofiak, ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach.

  Wyróżnienia otrzymali:

  Jakub Petera, ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie,

  Maria Karpińska, ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,

  Adam Petrykowski, ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa 1939r. w Dobrzykowie.

  w kategorii szkół ponadpodstawowych:

  I miejsce zajął: Kacper Zieliński, z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,

  II miejsce zajął: Piotr Pawlak, z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

  III miejsce zajęła: Urszula Serwicka, z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

  Wyróżnienia otrzymali:

  Filip Gorczycki, z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

  Dominik Petera, z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,

  Wiktoria Żabka, z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

  W konkursie graficznym na mema „Zgaś hejtera jednym memem”:

  w kategorii szkół podstawowych:

  I miejsce zajęła: Wiktoria Boguszewska ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa 1939r. w Dobrzykowie,

  II miejsce zajął: Miłosz Krysztofiak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach,

  III miejsce zajęła: Amelia Borkowska ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach.

  Wyróżnienie otrzymał:

  Michał Znajewski ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa 1939r. w Dobrzykowie

  w kategorii szkół ponadpodstawowych:

  I miejsce zajął: Kacper Rutkowski z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

  II miejsce zajęła: Anna Kiełbasa z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

  III miejsce zajął: Michał Kalinowski z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

  Wyróżnienie otrzymał:

  Piotr Bugaj z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

  Po głosowaniu na Facebooku szkoły nagrodę publiczności otrzymała: Natalia Krystecka z Zespołu Szkół im Stanisława Staszica w Gąbinie.

  Konkurs o puchar Starosty Płockiego na najciekawszą inicjatywę DBI został rozstrzygnięty w kategorii szkół ponadpodstawowych:

  I miejsce zajął Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w składzie Mateusz Siemiński, Adam Pietrzyk oraz Maksymilian Pawłowski

  Wyróżnienie otrzymał: Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku w składzie:  Wiktoria Kacprzak i Maciek Stachurski.

  Informujemy, że na prośbę nauczycieli szkół podstawowych Konkurs o Puchar Starosty na najciekawszą inicjatywę DBI 3023 w kategorii szkoły podstawowe został przedłużony do 25 marca 2023.

  Organizatorom uroczystości zależało na propagowaniu bezpiecznych, odpowiedzialnych i właściwych zachowań w sieci Internet, przeciwdziałaniu Faknewsom, rozwijaniu prawidłowych nawyków dotyczących bezpieczeństwa w Sieci, a także promowaniu wiedzy z zakresu Internetu, zagrożeń i zabezpieczeń z nim związanych oraz rozwijaniu u młodzieży umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Chcąc zrealizować powyższe założenia poprosiliśmy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w sieci o przeprowadzenie wykładów dla młodzieży.

  Pan Robert Kapturski z Akademii Mazowieckiej w Płocku przedstawił prelekcję na temat: „Rozsądni w sieci. Nowe narzędzia”, gdzie podjął problematykę związaną z produkcją fakenewsów i metodami walki z nimi, odniósł się także do nowego zjawiska generowania quasi-plagiatów przez sztuczną inteligencję. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i żywą reakcją uczestników.

  Pan Marian Kuć z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Płocku zaprezentował wykład na temat: „Bezpieczeństwo w sieci – to ważne”. W przekrojowej prezentacji omówił najważniejsze zagrożenia sieciowe, sposoby ich działania i rozprzestrzeniania, a także metody zabezpieczenia się przed nimi.

  Prelekcje, podobnie jak wcześniejszy panel dyskusyjny zostały nagrodzone gromkimi brawami.

   

  To była bardzo udana impreza! 

   

  Teks opracowała Pani Eliza Bałdyga

  Zdjęcia FB @zsgabin 

   

   

 • W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na "Spacer pamięci", który odbędzie się 24.04.2022 o godz. 12.00 na Satrym Rynku w Gąbinie.

  Po oficjalnym rozpoczęciu uczestnicy wydarzenia zostaną zaproszeni do przejścia na ulicę Strażacką, tam nastąpi symboliczne upamiętnienie ofiar a dalej organizatorzy zaproszają do Zeposłu Szkół im. St.Staszica w Gąbinie, gdzie odbędą się rozmowy kuluarowe i poczęstunek. 

  PAtronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz Starosta Płocki 

 • Tradycyjnie już w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyła się biesiada patriotyczna.

  To już trzecia edycja tego wydarzenia, które wpisuje się w tradycję zarówno szkoły jak i gminy Gąbin.

  Inicjatorem uroczystości jest dyrektor Zespołu Szkół, Pani Jadwiga Milewska. W ubiegłym roku nie udało nam się przeprowadzić biesiady w sposób tradycyjny i udostępniliśmy wydarzenie w sieci –wspomina Pani dyrektor.

  W tym roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Możemy Więcej udało się zorganizować spotkanie dla lokalnej społeczności na sali w szkole ale i prowadzona była transmisja      na żywo w sieci.

  link do uroczystości - https://www.youtube.com/watch?v=lXIT0-FRPZ8&t=106s

  Na nasze zaproszenie odpowiedziała znaczna część mieszkańców -myślimy, że wynika to z tego, że ludzie potrzebują relacji, potrzebują czasu na wspólne śpiewanie i rozmowy - relacjonuje Elżbieta Młodziejewska prezes Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej.

  W programie było przedstawienie przygotowane przez Panią Beatę Rybnik wraz z grupą teatralną Staszek, a o oprawę muzyczna zadbał Pan Tomasz Obidowski i Chór Stachurek - przepięknie odśpiewał wiele pieśni patriotycznych.

  Osobą prowadzącą biesiadę była pani Beata Jasińska, zawodowa piosenkarka, a towarzyszył jej pan Łukasz Stefański, muzyk z zawodu.

  Podczas biesiady wręczone zostały nagrody dla uczniów z trzech powiatów, którzy wzięli udział w konkursie historycznym pt. „Moja niepodległa” -łącznie udział w konkursie wzięło 93 uczniów, to pokazuje nam, że młodzież jest otwarta na działania patriotyczne, a nas jako organizatorów to bardzo cieszy. 

  Żywą lekcją historii dla uczestników wydarzenia była prelekcja Pani Anny Wrzesińskiej- prezest Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. 

  „Gąbińskie Drogi do Niepodległości”, to projekt finansowany z budżetu Województwa Marszałkowskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Płocki - Sylwester Ziemkiewicz.

  Projekt zakładał organizację biesiady, konkursu ale również przy ogrodzeniu szkoły stanęło 10 tablic opisujących historię Gąbina, która opisuje dzieje Gąbina od charakterystyki ludności zamieszkującej, przez historię OSP w Gąbinie po przemysł, rzemiosło i życie polityczne.

   

 • Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność to hasła XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery również w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. W trakcie realizacji całego przedsięwzięcia podjęliśmy się przeprowadzenia różnych działań skierowanych do naszych uczniów - mówi Wicedyrektor Maria Elżbieta Błaszczyk. A wszystko to dzięki pani Monice Malanowskiej -nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości - która nawiązała współpracę z organizacją „Postaw na przedsiębiorczość”.

  Uczniowie "Staszica" uczestniczyli w werbinariach: „Jak zacząć własny biznes”, „Jak zarządzać finansami osobistymi” oraz „Finanse osobiste w dorosłym życiu”.

  Odbyły się także spotkania z cyklu „Moja kariera” z przedstawicielami różnych zawodów. Gościliśmy pana Przemysław Adamowicz – właściciela zakładu mechaniki pojazdowej, panią Karolinę Osiewicz – lekarza weterynarii, panią Danutę Cieślak - położną, panią Annę Stańczak – dziennikarkę z Radia Płock FM -dodaje pani Monika Malanowska.

  Każde spotkanie wniosło moc wrażeń oraz dostarczyło wiedzy jak mogą potoczyć się ścieżki kariery, co było inspiracją do wykonywania wybranego zawodu. Śladem, który zostanie na dłużej z uczniami jest powstała w tym czasie tematyczna gazetka. Dużo wrażeń dostarczył także quiz wiedzy o zawodach przygotowany przez panie Agatę Sztygiel i Monikę Malanowską, w którym trzeba było, m.in. wiedzieć kto to juhas, modystka czy co robi karmelarz, zwycięzca został uhonorowany słodkim upominkiem. 

  Niewiątpliwie to ważne wydarzenie w "Staszicu" i już myślimy co przygotować dla Młodziezy na przyszły rok - mówi pani Jadwiga Milewska Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA