• 16 września odbyła się bardzo ważna Rada Społeczna w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, podczas której Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli projekt uchwały, dzięki której OSP Grabie Polskie otrzyma bezpłatnie ambulans, o który zabiegał przez wiele miesięcy radny Miasta i Gminy Gąbin Tomasz Nowacki wspólnie z druhami z OSP Grabie Polskie.
  Dziś, 26 września druhowie z OSP Grabie Polskie otrzymali bezpłatnie ambulans -  w pełni sprawny, samochód wyprodukowany w 2005 r., który po odpowiedniej adaptacji zostanie przeznaczony dla wykonywania zadań statutowych jako samochód gaśniczo-ratowniczy. Samochód przekazały wspólnie Dyrektor płockiego pogotowia Lucyna Kęsicka i Wicestarosta Iwona Sierocka, a umowę przekazania podpisał Prezes OSP Grabie Polskie Janusz Nowicki.
  Teraz czas na przemalowanie samochodu w strażackie barwy, oklejenie i  odpowiednie wyposażenie. Strażacy z Grabia Polskiego liczą  również na wsparcie samorządu Miasta i Gminy Gąbin oraz obecnego na uroczystości Burmistrza naszej gminy Krzysztofa Jadczaka w wyposażeniu auta.
  Inicjatorem przekazania samochodu był poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Przewodniczący Społecznej Rady przy SPZOZ WSPRiTS.
 • Tegoroczne, parafialne święto plonów odbyło się w niedzielę, 22 września w Dobrzykowie. Wspaniała pogoda i rewelacyjna atmosfera sprawiły, że  do Dobrzykowa z każdą godziną ściągało coraz więcej gości, a plac przy Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dobrzykowie, gdzie zaplanowane były uroczystości zapełniał się kolorowymi stoiskami. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji plonów, podczas której Starostowie Dożynek – Agata Sosnowska i Jerzy Matuszewski – odebrali z rąk kapłana chleb dożynkowy.

  Podczas mszy, w której udział brali m.in.: parlamentarzyści: posłanka na Sejm RP Anna Ewa Cicholska i poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, radni Miasta i Gminy Gąbin Zbigniew Jakubowski, Tomasz Nowacki i Marta Wąsik poświęcone zostały kosze dożynkowe przygotowane przez sołtysów i rady sołeckie z terenu dobrzykowskiej j parafii.. Prezentowały się one wspaniale, budząc podziw uczestników Dożynek. Widać było, że i twórcy tych małych dzieł sztuki włożyli cale swoje serca w ich wykonanie.

  Gratulujemy księdzu proboszczowi parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzykowie Jarosławowi Ferencowi, radzie parafialnej, samorządowi Miasta i Gminy Gąbin oraz tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację tak udanego święta plonów.

 • 21 września w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku odbył się Jubileusz 20-lecia działalności Płockiego Stowarzyszenia Pomocy osobom z Chorobą Alzheimera.

  Ten niezwykły jubileusz pokazał jak niezwykli ludzie zamieszkują w naszej gminie. Mowa o Krystynie Iller  - Prezesie Zarządu Stowarzyszenia, mieszkanki Nowego Grabia - osobie niezwykle ciepłej, serdecznej i przyjacielskiej. Medal Pamiątkowy Samorządu Województwa Mazowieckiego "Pro Masovia", Medal "Zasłużony dla Powiatu Płockiego" i ciepłe słowa od m.in.: posłanki na Sejm RP Elżbiety Gapińskiej, posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, Wicestarosty Iwony Sierockiej, Dyrektora płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasza Kominka, przedstawicieli Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i wielu innych - to dowód na to, że Pani Krystyna Iller to osoba naprawdę wyjątkowa. Zaproszeni goście mieli również przyjemność wziąć udział w projekcji filmów okolicznościowych "Wspomnienia" i "Babcia Zuzanna" oraz wysłuchać części artystycznej w wykonaniu Haliny Benedyk.

  Oby więcej wśród nas tak empatycznych osób jak Pani Krystyna. Gratulujemy zarządowi i członkom stowarzyszenia tak pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych lat niesienia pomocy osobom potrzebującym.

 • 16 września w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym „Żawakol”  w Gąbinie odbyła się Konferencja pod nazwą „Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu”. Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak. Konferencja miała na celu omówienia szans na utworzenie strefy rozwoju gospodarczego, korzystając z właśnie budowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego obwodnicy Gąbina. Pomysł świetny. Zaproszeni goście zacni. Rodzi się tylko jedno pytanie – dlaczego na konferencję nie zaproszono miejsko-gminnych radnych?

  W myśl artykułu 18 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie programów gospodarczych; przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz punkt dotyczący kompetencji rady w stosunku do organu wykonawczego czyli burmistrza, zawartego w tym samym artykule w pkt 2 ust. 2 „…stanowienie o kierunkach jego (burmistrza) działania…” rodzi się pytanie, dlaczego na konferencję dotyczącą rozwoju gospodarczego regionu nie zostali zaproszeni gminni radni? Wszak to od ich decyzji zależą działania, które może podejmować gmina. To ich zgody będzie potrzebował Burmistrz Krzysztof Jadczak, chcąc utworzyć strefę i ją rozwijać. To właśnie od decyzji radnych będzie zależała przyszłość gminy.

  O opinię zapytaliśmy radnego Klubu Radnych „Dla Miasta i Gminy Gąbin” w Radzie Gąbina Tomasza Nowackiego.

  - O konferencji dowiedziałem się po fakcie – zauważa radny Nowacki – ale wydawało mi się, że raczej nie jest możliwe, aby Pan Burmistrz i pracownicy gminni nie zawiadomili radnych o tak ważnym wydarzeniu, w którym obecność radnych jest nieodzowna. Mam dużo obowiązków, zatem uznałem, że może po prostu informacja mi gdzieś uciekła. Na wszelki wypadek skontaktowałem się z kolegami i koleżankami - radnymi, niestety do nich informacja także nie dotarła. Czy przypadek? Trudno mi oceniać intencje Pana Burmistrza. – następnie dodaje – W moim wyobrażeniu pracy w samorządzie zawsze było i jest mniemanie, że aby coś dobrego zdziałać, trzeba to robić wspólnymi siłami, razem, zwłaszcza jeśli dodatkowo obliguje nas do tego prawo. Docierają do mnie również sygnały od lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych tematyką konferencji, którzy nie mieli szans udziału w niej, że względu na brak informacji. W mojej opinii, jeśli myślimy o naszych mieszkańcach i rozwoju gminy poważnie, to takie „zdarzenia” nie powinny mieć miejsca.

  Zapytaliśmy ponadto radnego Nowackiego co sądzi o powstaniu strefy gospodarczej wokół Miasta i Gminy Gąbin.

  - Jest to niezwykle ciekawy i w pewien sposób bliski mi temat, gdyż z tematyką stref ekonomicznych spotykałem się nieraz w swojej pracy zawodowej. Szkoda, że nie wiedziałem o tej konferencji, ponieważ mam wiele ciekawych pomysłów, którymi chętnie bym wsparł Pana Burmistrza. – ubolewa radny Nowacki. – Co prawda budowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego obwodnica nie zmieni charakteru regionu na wybitnie gospodarczy, gdyż nadal pozostanie to droga jedynie z dwoma przeciwstawnymi pasami ruchu, jakich w regionie jest wiele. Niemniej z pewnością inwestycja wyprowadzi ruch z centrum miejscowości, co przełoży się na powstanie nowych terenów na inwestycje w bliskim sąsiedztwie miasta. Dla Gąbina jest to szansa, pod warunkiem, że władze podejmą niezwykle sprawne i innowacyjne działania. Ja jako radny, całym sercem wspieram tę inicjatywę. Wierzę także w kompetencje Pana Burmistrza, jego doradców oraz pracowników Gminy. Myślę jednak, że moja pomoc w tym zakresie także by się wydatnie przydała.

  Naszym zdaniem wszyscy radni, reprezentując interes mieszkańców, słuchając ich zdania, mogliby wydatnie wspomóc działania burmistrza. Jednakże bez woli współpracy, nieco cynicznie traktując działania gminy jako swoje własne, nie dopuszczając radnych do ważnych dla sprawnego funkcjonowania gminy aspektów jej działalności, odtrąca się wolę działania, doświadczenie oraz wiedzę radnych. Oby taka chęć monopolizacji działań nie skończyła się dla gminy fatalnie.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA