• Trzecie miejsce w konkursie kulinarnym "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu" w kategorii przekąska zajęło Koło Gospodyń Wiejskich POLSKIE GRABIANKI z Polskiego Grabia, zaś w kategorii potrawa mięsna pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich NOWE GRABIANKI z Nowego Grabia, trzecie miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Topólna.

    Konkurs kulinarny "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu" realizowany był przez Fundację FLZP Młodzi Razem w partnerstwie z Powiatem Płockimi i był sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

  • Mazowieckie powiaty i gminy złożyły wnioski w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Niezmiernie cieszy fakt, że jednym z wnioskodawców jest Powiat Płocki, który złożył wniosek na długo oczekiwane połączenie autobusowe Słubice-Płock o długości 39,7 km. Prowadzone od kilku miesięcy rozmowy radnych klubu DLA MIASTA I GMINY GĄBIN: Wandy Smożewskiej, Dominiki Ostrowskiej, Marty Wąsik i Tomasza Nowackiego ze Starostą Płockim Mariuszem Bieńkiem doprowadziły do podjęcia przez samorząd powiatu płockiego działań zmierzających do reaktywacji połączenia autobusowego na trasie Słubice-Płock przebiegającego częściowo przez gminę Gąbin.

    Teraz wszyscy zapewne czekają na reakcję Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz Wójta Gminy Słubice i podjęcie działań mających na celu organizację transportu zbiorowego, który obsłużyłby mieszkańców gmin Gąbin i Słubice na drogach gminnych, bowiem art. 7. Ustawy o Samorządzie Gminnym mówi, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. lokalny transport zbiorowy.

    W ramach naboru do Funduszu Rozwoju Przewóz Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego samorządy złożyły 40 wniosków, w tym 19 powiatów i 21 gmin. W sumie wnioski objęły 240 lokalnych połączeń, o łącznej długości 7 420,8 km. Wnioski opiewają na szacunkową kwotę ponad 2,6 mln zł.Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA