• Mszą świętą o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w rozpoczęły się XIV już Dożynki Parafialne w Czermnie. Po zakończeniu nabożeństwa, dożynkowy orszak przemaszerował na teren szkoły podstawowej w gdzie wszyscy podzielili się chlebem oraz obejrzeliśmy tradycyjny obrzęd dożynkowy.

  Program artystyczny zapewniły: dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Czermnie, Zespoły Ludowe z Czermna, Zespół Ludowy „Grzybowianki”, Zespół Ludowy „Kamieniaki” oraz zespoły z MGOK w Gąbinie. Na dożynkowych gości, czekało wiele atrakcji, w tym loteria fantowa, wyśmienite lokalne wyroby kulinarne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czermna, stoiska regionalne oraz kiełbaski i prawdziwa grochówka.

  Wśród gości nie zabrakło Wicestarosty Iwony Sierockiej, Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka oraz radnych Miasta i Gminy Gąbin Czesława Sobieckiego i Tomasza Nowackiego.


 • Temat gazyfikacji na terenie Miasta i Gminy Gąbin pojawia się w naszej przestrzeni publicznej już jakiś czas. W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi gazyfikacji na terenie Gminy Gąbin, radny Miasta i Gminy Gąbin Tomasz Nowacki i sołtys Górek Piotr Wąsik odwiedzili oddział Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Ciechanowie. Z pośród wielu wyczerpujących informacji, których udzieliła zainteresowanym kierownik Projektu Inwestycji Strategicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Beata Machowska przedstawiamy Państwu kilka najistotniejszych faktów dla nas mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin.

  Gazyfikacja na terenie Miasta i Gminy Gąbin to pierwszy etap inwestycji PSG Sp. z o.o. pn. "Gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka i gminy Łąck".

  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na chwilę obecną ma już opracowane projekty i pozwolenia na przebudowę gazociągu w mieście Gąbin oraz budowę gazociągu od Gąbina przez Nowe Grabie, Potrzebną, Małe Góry, Dobrzyków do Górek (główny gazociąg). Na końcowym etapie jest projektowanie sieci na osiedlach w Nowym Grabiu i Dobrzykowie.

  Jak wygląda sytuacja w miejscowościach na terenie naszej gminy? Wyjaśniamy.

  NOWE GRABIE
  W tym roku rozpocznie się budowa głównej nitki gazociągu przy drodze wojewódzkiej 574 w Nowym Grabiu.
  Aktualnie prowadzone są prace projektowe dotyczące budowy sieci gazowej na osiedlach w Nowym Grabiu.
  Mieszkańcy zamieszkujący nieruchomości zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej 574 mogą już składać wnioski o przyłącze do sieci gazowej.
  Mieszkańcy osiedli w Nowym Grabiu powinni jeszcze wstrzymać się ze składaniem wniosków o przyłącze do sieci ze względu na to, iż PSG Sp. z o.o. nie posiada jeszcze decyzji z pozwoleniem na budowę sieci na osiedlach i wnioski takie nie będą rozpatrywane (mapa przedstawia aktualny projekt, który podlega jeszcze na tę chwilę uzgodnieniom).

  MAŁE GÓRY, POTRZEBNA, DOBRZYKÓW
  Mieszkańcy zamieszkujący posesje wzdłuż drogi wojewódzkiej 574 i wzdłuż drogi powiatowej 5206W prowadzącej do Górek mogą już składać wnioski o przyłącze do sieci.
  Pozostali mieszkańcy którzy zamieszkują nieruchomości w pobliżu projektowanego gazociągu również mogą składać wnioski o przyłącze, ponieważ PSG Sp. z o.o. nie wyklucza rozbudowy sieci po przeprowadzonej analizie opłacalności inwestycji.

  GÓRKI
  Aktualnie prowadzone są przetargi w celu wyłonienia wykonawców na budowę głównej nitki gazociągu, czyli tej która przebiegać będzie przy drodze powiatowej 5206W w miejscowości Górki. Roboty budowlane mają zacząć się jeszcze w tym roku, a planowane zakończenie to początek roku 2020.
  W 2020r. ma również zostać wybudowana cała sieć gazociągu na osiedlu w Górkach
  Już dziś można składać wnioski o przyłącze do sieci gazowej (mapa przedstawia aktualny projekt, z pozwoleniem na budowę).

  WAŻNE
  - Dla mieszkańców nieruchomości koło których nie przebiega sieć też mamy dobre wiadomości. PSG Sp. z o.o. przewiduje rozbudowę sieci, jeśli tylko mieszkańcy będą składać wnioski o przyłącza. Sieć będzie rozbudowywana na koszt PSG Sp. z o.o. . Takie wnioski należy składać już teraz ze względu na to, iż termin takiej rozbudowy to około 2 lata.

  Jeśli chodzi o proces przyłączenia do sieci, bądź wypełnienie odpowiedniego formularza – odsyłamy do strony PSG Sp. z o.o.: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

  Wkrótce więcej informacji na temat gazyfikacji na terenie Miasta i Gminy Gąbin na naszej stronie.

   

 • 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r.

  Co to oznacza dla naszej Gminy?

  Na wniosek złożony przez Powiat Płocki będzie realizowana wyczekiwana od lat przebudowa drogi Gąbin – Nowy Kamień - Janówek. Wartość inwestycji to 4 600 000 zł a uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 920 000 zł. Rozbudowany zostanie odcinek o długości 3 360 m. By wesprzeć inwestycję, Rada Miasta i Gminy Gąbin już w kwietniu tego roku podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płockiemu ze środków budżetu na rok 2019 w wysokości 300 000 zł w zakresie partycypacji w kosztach tego niezwykle ważnego dla mieszkańców zadania.

  Miasto i Gmina Gąbin natomiast złożyła dwa wnioski: pierwszy na budowę łącznika obwodnicy. Koszt inwestycji to 804 038 zł a dofinansowanie to 502 826 zł. Wybudowany za to zostanie 246 metrowy łącznik. Z kolei drugi wniosek na przebudowę 513 metrów drogi będzie realizowany na ulicy Modrzewiowej w Górkach i na ulicy Różanej w Gąbinie. Koszt tej inwestycji to 1 026 380 zł. Dofinansowanie wyniesie 718 466 zł.

  Pełna lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: tutaj

 • Historia Polski jest Historią Narodu, który nigdy nie stracił nadziei i nie dał się złamać. Pamiętamy i będziemy pamiętać z wdzięczności dla tych, którzy oddali życie dla wolnego świata.

  Gąbińskie uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej na czele z Prezes Anną Ostrowską i Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka rozpoczęły się już o godzinie 4:45 capstrzykiem na gąbińskim cmentarzu upamiętniającym poległych w czasie II wojny światowej. O godzinie 9:00 wystartował Rowerowy Rajd Pamięci, zorganizowany przez MUKS Tandem Gąbin, a o 9:30 Bieg Pamięci, którego organizatorem było Stowarzyszenie Gąbin Biega.

  Główne uroczystości rozpoczęła o godzinie 12:00 Msza Święta w intencji poległych w obronie ojczyzny, której przewodniczył proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie ksiądz Andrzej Świderski, po której wszyscy zgromadzeni, na czele z orkiestrą OSP w Gąbinie udali się pod pomnik 10-ciu straconych i złożyli kwiaty w hołdzie pomordowanym przez Niemców mieszkańcom Gąbina i okolic. Kwiaty złożyli m.in.: w imieniu samorządu Miasta i Gminy Gąbin Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Starosty Płockiego Mariusza Bieńka Wicestarosta Iwona Sierocka i Pełnomocnik Starosty ds. ekonomii społecznej, rynku pracy i funduszy zewnętrznych, radny Miasta i Gminy Gąbin Tomasz Nowacki, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku ppłk Piotr Staniszewski, delegacje miejscowych stowarzyszeń i placówek oświatowych. Podczas uroczystości zaprezentowały się również: 64 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty oraz Stowarzyszenie Historyczne "Feldgrau".

  Wszystko zakończyło się na przed Kamienicą Stary Rynek 6, gdzie m.in. wystąpiła Orkiestra OSP Gąbin, wspólnie z 58. Drużyną Harcerską "Gradiam" śpiewano patriotyczne pieśni, kosztowano grochówki z kuchni polowej.

   

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA