• Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. Szkoła, to bowiem nowe obowiązki, otoczenie, a także nowe wyzwania. 15 października 2019 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

  W nowej sali gimnastycznej pierwszoklasiści oraz uczniowie klas starszych zaprezentowali program artystyczny, po którym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w ramach podziękowania obdarowali swoich wychowawców, opiekunów i zaproszonych gości symbolicznym lukrowanym piernikiem. Tym samym uczniowie udowodnili, że są gotowi do sumiennej nauki i pracy w szkole.

  Uroczystość pasowania, której dokonała Dyrektor szkoły Barbara Artiomow uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak oraz Radny Miasta i Gminy Gąbin Tomasz Nowacki. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Rady Rodziców, oraz licznie zgromadzonych rodziców „pierwszaków”.

  Wtorkowe spotkanie w Nowym Grabiu było też okazją do podziękowania za zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły, bowiem wczoraj 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dzień nauczyciela został ustanowiony w 1957 roku podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie pod nazwą Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela. Święto obchodzono 20 listopada. Piętnaście lat później, w 1972 roku, na mocy ustawy sejmowej, święto powiązano z rocznicą ustanowienia przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Zmieniono także oficjalną nazwę na Dzień Edukacji Narodowej, niemniej w potocznym nazewnictwie to święto określa się po prostu jako Dzień Nauczyciela.

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej redakcja portalu www.naszgabin.pl składa wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud.

 • Dziś, 10 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyła się uroczystość z okazji 40-tej rocznicy nadania szkole imienia Stanisława Staszica oraz Dnia Edukacji Narodowej.

  Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to wspólne święto uczniów i pracowników oświaty, upamiętniające rocznicę powołania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, w Polsce znany głównie jako Dzień Nauczyciela. Tradycyjne już spotkanie władz samorządowych ze środowiskiem oświatowym było okazją do podziękowań, gratulacji, nagród oraz okazją do podkreślenia szczególnej wartości pracy nauczycieli i wychowawców. Nie zabrakło również części artystycznej, która została przygotowana przez uczniów szkoły.

  Podczas uroczystego spotkania w Gąbinie, w którym po raz pierwszy uczestniczyła nowa Dyrektor ZS im. Stanisława Staszica w Gąbinie Jadwiga Irena Milewska Samorząd Powiatu Płockiego – organu prowadzącego szkoły - wspólnie z Wicestarostą Iwoną Sierocką reprezentowali Radna Powiatu Płockiego Ewa Kowalak i Pełnomocnik Starosty ds. ekonomii społecznej, rynku pracy i funduszy zewnętrznych, radny Miasta i Gminy Gąbin Tomasz Nowacki. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin życzenia z okazji rocznicy i Dnia Edukacji Narodowej przekazała Sekretarz Joanna Stańczak. Nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do szkolnej społeczności przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej Annę Ostrowską.

  Całość uświetnił występ Zespołu Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku pod dyrekcją pedagoga sekcji wokalnej Edwarda Bogdana.

 • Długo oczekiwana przez mieszkańców gminy Gąbin inwestycja samorządu Powiatu Płockiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km” staje się faktem. Dziś w Remizie OSP w Kamieniu Starosta Płocki Mariusz Bieniek wspólnie z Dyrektorem ZDP w Płocku Marcinem Błaszczykiem podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Budowlanych S.A. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Piotra Andrzejewskiego na realizację tego niezwykle ważnego dla naszej gminy zadania.

  We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli także wspierający inwestycję: Wicestarosta Iwona Sierocka, Kierownik płockiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Radna Powiatu Płockiego Marlena Mazurska, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Radni Powiatu Płockiego Ewa Kowalak i Waldemar Zawadzki oraz gąbińscy radni  - na czele z Krzysztofem Ledzionem - który już od dłuższego czasu zabiegał o tę inwestycję, obecni na spotkaniu - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, Zbigniew Jakubowski, Tomasz Nowacki i Dominika Ostrowska. Warto wspomnieć, by wesprzeć inwestycję, wszyscy gąbińscy radni, także Ci, dziś nieobecni na spotkaniu już w kwietniu tego roku podjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płockiemu ze środków budżetu na rok 2019 w wysokości 300 000 zł w zakresie partycypacji w kosztach tego niezwykle ważnego dla mieszkańców zadania.

  Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi 3,360 km, szerokość (tak jak wnioskowali mieszkańcy) 6,34 m. Umowa na realizację zadania opiewa na kwotę 3 982 020, 75 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku.

  Zakres zadania obejmuje:

  • obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6.0 m,
  • 2 perony autobusowe szerokości 1.5m i długości 10m i 20m każdy,
  • wykonanie obustronnych poboczny po 1,0m z kruszywa 0-31,5 mm gr. 8cm,
  • mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
  • wykonanie zjazdów polegające na ułożeniu warstwy kruszywa łamanego o grubości 8cm i wymianie uszkodzonych przepustów fi 300pod zjazdami oraz przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
  • regulacja wysokościowa wszystkich obecnych w granicach opracowania urządzeń.

   

   

 • "Gdy dzieci są małe, daj im solidne korzenie. Gdy są duże, podaruj im skrzydła" - pod takim hasłem odbyły się tegoroczne, dziesiąte już obchody Dnia Ziemniaka w Nowym Grabiu, które powróciły w tym roku do życia po dwuletniej przerwie spowodowanej remontem szkoły.

  Impreza rozpoczęła się o godzinie 13:30 uroczystą Mszą Świętą w Kaplicy Szkolnej odprawioną przez Proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzykowie ks. Jarosława Ferenca, po której na scenie zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy naszej gminy - przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu. Były zabawy, występy i konkursy, degustacje potraw z ziemniaków, a cała impreza odbyła się na boisku szkolnym, które już niedługo, dzięki decyzji mieszkańców i rady sołeckiej sołectwa Nowe Grabie nabierze nowego wyglądu.

  Pokazy tańca, występy artystyczne dzieci z GOK Gąbin, warsztaty kulinarne "Do stołu podano", pasowanie na czytelnika, konkursy na najdłuższą obierkę i stempel z ziemniaka, zabawy rodzice kontra dzieci, animacje dla najmłodszych, loterie fantowe, dmuchańce  - tego nie zabrakło dziś na Dniu Ziemniaka w Nowym Grabiu - wydarzeniu, które niewątpliwie, od lat integruje rodziców i mieszkańców Nowego Grabia.

  Oczywiście nie zabrakło Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka i gąbińskich radnych - Zbigniewa Jakubowskiego, Tomasza Nowackiego, Jakuba Ziółkowskiego i Marty Wąsik - ta obecność szczególnie cieszy, wszak to od ich decyzji radnych zależą dalsze działania związane z rozwojem szkoły, które może podejmować gmina.

  Gratulacje dla Rady Rodziców, wszystkich Rodziców i Dyrekcji oraz Nauczycieli Szkoły w Nowym Grabiu za świetną organizację dzisiejszego wydarzenia.

  Foto: archiwum własne oraz W. Olszewski UMiG Gąbin

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA