• Za nami pierwsza wizyta studyjna organizowana w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej SUPTNIK, w której uczestniczyła grupa Pań z Kół Gospodyń Wiejskich NOWE GRABIANKI i POLSKIE GRABIANKI. Wizyta na ziemi radomskiej to czas odpoczynku i relaksu ale także czas zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

  Podczas trzydniowego, bezpłatnego pobytu Panie mogły wziąć udział w warsztatach z plastyki obrzędowej zorganizowanych przez Stowarzyszenie Aktywni na Targowej ze Skaryszewa, odwiedziły i zapoznały się z działalnością Stowarzyszenia Przyjaźni w Radomiu, Gospody Jaskółeczka w Radomiu oraz Stowarzyszenia Orzeł i Reszka w Radomiu.

  Działania związane z rozwojem ekonomii społecznej na terenie miasta i gminy Gąbin i Powiatu Płockiego organizuje i wspiera Tomasz Nowacki, radny Miasta i Gminy Gąbin, jednocześnie Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej powołany przy Staroście Płockim. Powołanie w listopadzie br. rzecznika pozwala Powiatowi Płockiemu realizować przy współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej działania wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie Powiatu Płockiego.

 • Jak wspierać dziecko w rozwoju? Co zrobić, żeby w pełni wykorzystać jego potencjał? Jak wydobyć z niego to co najlepsze? Jak przeprowadzić przez trudny okres dorastania? Dlaczego nasze bezproblemowe dziecko nagle stało się opryskliwe,   wybuchowe, źle reaguje na nasze - skuteczne do tej pory - metody wychowawcze? Dlaczego nasz cudowny mały Krzyś, czy słodka przylepa Zuzia, nagle przeistoczyli się w zbuntowanych, trudnych do opanowania nastolatków? Czemu nasi wychowankowie nie przyjmują oczywistych wydawałoby się prawd, bywają trudni w kontaktach, nic im się nie podoba?

  Co - my dorośli - możemy zrobić, żeby opanować te dziwne emocje, niezrozumiałe zachowania? Kiedy wreszcie nasz wychowanek będzie stabilnym, dojrzałym, odpowiedzialnym i świadomym swojej wartości człowiekiem?

  Te ... i wiele innych pytań, zadajemy sobie codziennie w naszej pracy nauczyciela i wychowawcy. Dokładnie te same dylematy przeżywają rodzice naszych uczniów.

  Niestety nie możemy pozwolić sobie na eksperymenty, czy po prostu niewiedzę. Skutki błędów są zbyt poważne. Dlatego, szczególnie w zawodzie nauczyciela, istnieje ciągła potrzeba doskonalenia. I doskonalimy się. Czytamy, studiujemy, wymieniamy się doświadczeniami.

  28 listopada, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, zorganizował konferencję pt. Jak wspomagać rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży oraz kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli?

  Sam fakt zorganizowania konferencji nie jest niezwykły. Tak wygląda codzienność pracy osób związanych z oświatą. Drzwi szkoły nie zamykają się z chwilą zakończenia lekcji. Niezwykły był gość zaproszony na tę konferencję. Ze swoim wykładem przyjechała do Gąbina dr Aleksandra Piotrowska. Psycholog dziecięcy. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczny doradca dwóch kadencji Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Osoba znana z mediów. Wielki autorytet w swojej dziedzinie.

  W konferencji wzięło udział 60 nauczycieli. Mieliśmy przyjemność gościć kolegów z kilku szkół powiatu płockiego. Przybył do nas również Grzegorz Skwarna, Kierownik Wydziału w Płocku MSCDN.

  W chwili powitania uczestników konferencji, Pani Jadwiga Milewska, Dyrektor Zespołu Szkół w Gąbinie, przytoczyła słowa znanej dziennikarki telewizyjnej Doroty Wellman: doktor Aleksandra Piotrowska to mądry człowiek. I bardzo mądry psycholog. Mądrych ludzi trzeba szanować, słuchać i czytać. Może wtedy i nam przybędzie rozumu.

  Słuchaliśmy wykładu doktor Piotrowskiej z wielką uwagą. Terminy fachowe psychologii dla laika są niezrozumiałe. Bo kto z nas wie co znaczą określenia pubertacja, pubescencja czy adolescencja? Po wykładzie wiedzieliśmy już dużo więcej. Pani Piotrowska, w przejrzysty sposób, objaśniła uczestnikom konferencji kilka mechanizmów rządzących rozwojem dziecka. Podpowiedziała jak unikać błędów w pracy z nastolatkiem. Jak wychowywać dziecko, żeby w przyszłości umiało żyć w "dorosłym" świecie. Spotkanie wybitnego praktyka, w trudnej materii jaką jest psychologia dziecięca. Możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych szkół. Żywe dyskusje wsród uczestników, jeszcze długo po zakończeniu, konferencji. Wiedza, która jest niezbna dla osób pracujących z dziećmiw trudnym okresie dojrzewania.Oto główne korzyści spotkania.

  Zaproszeni goście rozjechali się do swoich szkół. W "Staszicu" wróciliśmy do codziennej pracy nauczyciela. Dzięi konferencji z pewnością będziemy w swojej praktyce zawodowej bardziej skuteczni. W organizację tego interesującego przedsięwzięcia zaangażowanyh było wiele osób. Jak zwykle, mogliśmy liczyć na wsparcie płockiego wydziału MSCDN, z którym już planujemy następne aktywności.

   

 • Cała „akcja” zaczęła się w czerwcu 2019 r. kiedy to pierwszy raz na sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin przedstawiona została uchwała mająca na celu przekazanie ponad 517 000 złotych jako składkę celową do Związku Gmin Regionu Płockiego. Składka ta miała pokryć "dziurę w budżecie" Związku, Związku który do końca 2018 roku zgodnie z prezentowanymi zestawieniami sam się finansował i bilansował, nie było też mowy o żadnych zaległościach czy brakach w budżecie. Grupa radnych Miasta i Gminy Gąbin z klubu Dla Miasta i Gminy Gąbin nie wyraziła zgody na przekazanie tej kwoty, jednak większością głosów pozostałych radnych uchwała została przyjęta. Jednocześnie wszyscy dowiedzieliśmy się, że opłaty za odbiór odpadów drastycznie wzrastają. Dogłębne zapoznanie się z tematem, analizownie dokumentów, spotkania się z wykonawcami, rozmowy z przedstawicielami instalacji przetwarzających odpady - to działania jakie podjęła grupa radnych chcąc się dowiedzieć dlaczego czekają nas wszystkich aż takie wydatki zarówno z własnych kieszeni jak i z budżetu gminy. Wiedząc już sporo  w czerwcu 2019 r. radni z wspomnianego klubu zwołali sesję nadzwyczajną na której Rada Miasta i Gminy Gąbin podjęła uchwałę  w której rekomendowała podjęcie działań przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin a jednocześnie Przedstawiciela Miasta i Gminy Gąbin przy Związku Gmin Regionu Płockiego Pana Krzysztofa Jadczaka, zmierzających do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez Związek Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umożliwiających zbilansowanie w 2019 r. zadania realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jakie działania w celu wykonania uchwały podjął Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Pan Krzysztof Jadczak reprezentujący interesy Miasta i Gminy Gąbin w Związku Gmin Regionu Płockiego i pełniący równocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego? Tego chyba nikt do dziś nie wie. Druga uchwała którą Klub radnych Dla Miasta i Gminy Gąbin przedstawił na lipcowej sesji to uchwała w sprawie rezygnacji z przekazania przez Miasto i Gminę Gąbin Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ta propozycja spotkała się z poparciem całej rady. Radni podjęli uchwałę!

  W miedzyczasie Związek Gmin Regionu Płockiego zmienił statut, dając tym samym gminom możliwość samodzielnego gospodarowaniem odpadami już od stycznia 2020 roku. W tym czasie również (od 6 września 2019 r.) zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która również przyniosła szereg zmian. Jedna z nich to wprowadzenie jeszcze jednej frakcji do segregacji a mianowicie od stycznia do niebieskiego worka będziemy segregować papier i tekturę. Kolejna zmiana dotyczy osób które nie segregują odpadów, tu zmienia się wysokość stawki najmniej może ona wynosić dwukrotność ceny za odpady segregowane a najwięcej czterokrotność. Ustawodawca wprowadza ponadto możliwość zniżek, przewidziana jest dla osób które posiadają przydomowy kompostownik i będą z niego korzystać.

  Co w związku z tym zadziało się w naszej Gminie ?
  Następstwem podjętej decyzji (uchwały) o samodzielnym gospodarowaniu odpadami stała się potrzeba uchwalenia regulaminu. Co w nim nowego? Kilka zmian. Tak jak dotychczas będziemy segregować odpady, ale pojawi się nowy worek (NIEBIESKI), do którego zapakujemy papier, opakowania papierowe i tekturę. Zgodnie z podjętym regulaminem w worki zaopatrzy nas wykonawca usługi w ramach opłaty miesięcznej. Jeśli chodzi o pojemniki to konsultacje społeczne jednoznacznie wskazały iż mieszkańcy chcą sami zaopatrzyć się w pojemniki. Wrócimy również do mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych ustalonej harmonogramem. Będzie ona miała miejsce raz w roku i nie trzeba będzie wcześniej zgłaszać potrzeby skorzystania z niej. Jednocześnie mieszkańcy będą mogli przez cały rok samodzielnie dowieźć odpady do PSZOKu. To co niestety boli w tym regulaminie i nie udało się usunąć tego zapisu to KODY (zdanie odrębne w tym temacie zgłosiło kilku radnych). Nadal będziemy je naklejać na worki i nadal będziemy musieli się w nie zaopatrzyć tym razem w gminie. Biorąc pod uwagę to, że szukaliśmy oszczędności "na każdym kroku", tak aby opłata miesięczna w przeliczeniu na mieszkańca była jak najniższa wizja płacenia pracownikowi za obsługę "tego punktu w regulaminie", zakup drukarki, etykiet do drukowania i co najważniejsze fatygowanie Państwa do gminy po odbiór bądź generowanie dodatkowych kosztów w przypadku wysyłki listem, stanowczo koliduje z wizją obniżania kosztów gospodarki odpadami.

  TABLEKA ODPADY

  Co dalej?
  Gmina ogłosiła nabór pracowników (2 osoby) do obsługi systemu. Pierwsza rekrutacja zakończyła się niepowodzeniem. Ogłoszoną drugą i 22 listopada 2019 r. wybrano inspektora do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie. Do dnia dzisiejszego trwa proces rekrutacji na stanowisko inspektora do spraw gospodarki odpadami. 27 listopada ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Termin rozstrzygnięcia przetargu to 30 grudnia 2019. Umowa z wykonawcą obowiązywać będzie przez dwa lata.

  Przyszłość?
  Życie napisze. Może też Państwo zechcą ją przewidzieć, podzielić się opinią? Zapraszamy do dyskusji na https://www.facebook.com/naszGabin

   

  Poniżej przedstawiamy informację o gospodarce odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Gąbin po 1 stycznia 2020 r opublikowaną na stronie inrernetowej urzędu Miasta i Gminy Gąbin.

  Od 1 stycznia 2020 r. Miasto i Gmina Gąbin będzie samodzielnie realizowało odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

  Informacja przygotowana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730.) oraz na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin zatwierdzonego Uchwałą nr 106/XVI/2019  Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r.

  Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2020 r. do gospodarki odpadami komunalnymi przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  I. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów.

  Ustawa nie dopuszcza żadnych wyjątków, stąd nie będzie można zadeklarować wyższej opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych wyrzucanych do jednego pojemnika.

  II.  Segregacji podlegają następujące odpady:

  Odbierane przez firmę wywozową zgodnie z harmonogramem w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami:
  - pozostałości po segregacji ww. odpadów (zbierane do pojemnika)
  - ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (worek brązowy)
  - tworzywa sztuczne (zbierane do worka żółtego)
  - metale (zbierane do worka żółtego)
  - szkło (zbierane do worka zielonego)
  - papier (zbierany do worka niebieskiego) – nowa frakcja do segregacji.

  Gromadzone na nieruchomości i odbierane w ramach opłaty, raz w roku, w ramach zbiórki mobilnej lub dostarczane samodzielnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gąbinie (PSZOK)
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  - zużyte opony od samochodów osobowych;
  - przeterminowane leki i chemikalia;
  - zużyte baterie i akumulatory;
  - meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  - odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.

  III. Posiadanie na nieruchomości kompostownika, w którym będą gromadzone odpady ulegające biodegradacji będzie uprawniało do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w kompostowniku przydomowym.      
  Stwierdzenie braku posiadania kompostownika na nieruchomości  pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości.

  IV.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, gastronomia, szkoły, biura, zakłady pracy, itd.) na których wytwarzane są odpady komunalne mogą przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Przystąpienie jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej – właściciel składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie pismo o ujęcie go w systemie odbioru odpadów z nieruchomości. Ustawa dopuszcza samodzielne zawarcie umowy cywilo-prawnej z firmą wywozową w przypadku braku woli przystąpienia do systemu organizowanego przez gminę.

  V. Za brak segregacji odpadów komunalnych na nieruchomości, właścicielowi będzie naliczana opłata podwyższona (w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty ustalonej przez radę gminy).


  Informacje dla właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Gąbin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzonej od stycznia 2020 r.
  - Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają się w pojemniki na odpady komunalne. Od 01 stycznia 2020 r. pojemniki nie będą dzierżawione od firmy wywozowej.
  - Worki na odpady segregowane będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin”.
  - W styczniu 2020 r. właściciele nieruchomości – zależnie od rodzaju nieruchomości zobowiązani będą do złożenia nowych deklaracji:
  - Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy; na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
  - Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

  Wypełnioną deklarację będzie  można złożyć w następujący sposób:
  - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie: /umiggabin/skrytka
  - pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin,
  - w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16 w biurze podawczym, pok. nr 1,

  Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana będzie na dotychczasowych zasadach, na podstawie złożonych deklaracji:
  - od ilości osób zadeklarowanych, zamieszkujących na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych,
  - od wielkości i ilości pojemników oraz stawki opłaty za pojemniki zadeklarowane na nieruchomościach niezamieszkałych,
  - ryczałtem na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających wyrażonej w liczbie pojemników/worków oraz stawki opłaty za pojemnik/worek.

  Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin proszeni są o zapoznanie się z aktami prawa miejscowego regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Dokumenty są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie:  https://bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gminy-gabin-z-dnia-08-11-2019-r-xvi-sesja-rady-miasta-i-gminy-gabin, (transmisja obrad sesji: https://esesja.tv/transmisja/1940/sesja-rady-w-dniu-piatek-8-listopada-2019.htm) a mianowicie:

  Uchwała nr 110/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin  z dnia 08.11.2019 r.
  w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
  Uchwała nr 109/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin  z dnia 08.11.2019 r.
  w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
  Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r.
  w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
  Uchwała nr 107/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r.
  w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
  Uchwała nr 106/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r.
  w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin”.

  Płatności za odbiór odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Gąbin, dotyczące roku 2019 i lat poprzednich, winny być zrealizowane najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020r. Przelewy za okres do grudnia 2019 r. prosimy kierować na dotychczasowe konto bankowe wskazane przez Związek Gmin Regionu Płockiego w Płocku.

  W imieniu Związku Gmin Regionu Płockiego bardzo prosimy o terminowe uregulowanie płatności za rok 2019 i lata poprzednie, wskazując jednocześnie na konieczność uregulowania ww. opłat ze względu na przejęcie organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio przez Miasto i Gminę Gąbin.

 • Firma ASTORGA (Nowe Grabie k/Płocka), zajmująca się wykonywaniem instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, poszukuje kandydatów na stanowiska: ELEKTRYK i SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA