• Stowarzyszeni Razem Możemy Więcej, to organizacja działająca na terenie powiatu płockiego, w skład zarządu której wchodzą trzy kobiety: Monika Ignaczak, Wioletta Kaszewska i Elżbieta Młodziejewska. Panie mają w planach na ten rok szereg działań skierowanych do społeczności gminy Gąbin, Łąck czy Słubice. Jednym z nich jest realizacja zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu pt.: „Wdzięczni Bohaterom -Żołnierzom Niezłomnym”.

  Celem projektu jest stworzenie szklaku Oddziału ROAK Władysława Dubielaka, który będzie miał swoje lokalizacje w Gąbinie, Łącku i Gostyninie -tu składamy podziękowania Staroście Płockiemu Mariuszowi Bieńkowi, Burmistrzowi Gostynina Pawłowi Kalinowskiemu oraz Wójtowi Gminy Łąck Zbigniewowi Białeckiemu za podjęcie współpracy przy realizacji projektu -relacjonuje Wioletta Kaszewska.

  Na tablicach znajdą się sylwetki Żołnierzy skazanych wyrokami od kary śmierci, przez wyroki odsiadki i pozbawienia praw obywatelskich i wywłaszczenia z majątku. To jednak nie wszyscy Żołnierze Oddziału dowodzonego przez Władysława Dubielaka ale to pierwszy krok do tego, żeby pójść dalej w temacie przywrócenia pamięci ludzi, którzy mieli odwagę i ponieśli ogromną cenę w walce za wolną Polskę -mówi Monika Ignaczak.

  Na chwilę obecną dzięki uprzejmości dr Bogumiły Zalewskiej -Opasińskiej oraz Łukaszowi Strzeleckiemu ze Stowarzyszenia ProPatria z Dobrzykowa udało nam się pozyskać cenne informacje, które są dużym wkładem merytorycznym w realizowanym projekcie.

  Nazwiska sylwetek, które pojawią się na tablicach pamiątkowych:

  Henryk Józwik ps. „Groźny”

  Władysław Dubielak ps. „Myśliwy”

  Michał Borkowski ps. „Włóczęga”

  Janusz Puternicki ps. „Wicher”

  Leonard Koprowicz ps. „Gwiazda”

  Tadeusz Leliński ps. „Ryś”

  Józef Żółtowski ps.” Szczerba/Ziuk”

  Feliks Gajewski ps. „Burza/ Wrona”

  Andrzej Matuszewski ps. „Jury”

  Marian Tomaszewski ps.” Murzyn”

  Witor Sumiński ps. „Kropidło”

  Władysław Zalewski ps. „Władek”

  Stanisław Włodarski ps. „Papuga”

  Stanisław Pawlikowski ps.” Grom” -urodzony 1924 roku w Ciechomicach -poszukujemy kontaktu do krewnych

  Jan Gorczycki ps. „Kruk”

  Jan Żabka ps. „Orzeł”

  Adam Jankowski ps.” Dąb”

  Sylwester Kopeć -pochodził z Grabia -poszukujemy krewnych

  Uroczyste odsłonięcie tablic odbędzie się we wrześniu o dokładnym terminie i miejscu poinformujemy na Facebooku stowarzyszenia.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzinom i Krewnym za współpracę i zaangażowanie przy tworzeniu treści opisujących w/w postacie.

  Jeśli ktokolwiek z Państwa posiada jeszcze w swojej pamięci jakieś wspomnienia dotyczące w/w osób zapraszamy do kontaktu tel. 795668820.

 • ,, (...)Żyjemy nadal tu , na ziemi, w którą wsiąkła nasza krew i łzy…

  Żyjemy nadal, sypie na nas śnieg. Widzimy białe drzewa,

  Tak, dostrzegamy je, spijamy zmierzch ciemnymi oczami

  I rozmawiamy nieco z szarymi ptakami.”

  Słowa Rejzel Żychlińskiej - pochodzącej z Gąbina - stały się tytułem i mottem niezwykłej uroczystości, która odbyła się w Gąbinie 9 czerwca 2021 r. z inicjatywy Gombin Jewish Historical and Genealogical Society (Gombin Society) oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. Było nią odsłonięcie tablicy upamiętniającej żydowską społeczność Gąbina. Dzięki przestrzeni wirtualnej to wydarzenie mogli zobaczyć rozsiani po całym świecie potomkowie Żydów gąbińskich, którzy z wielkim wzruszeniem uczestniczyli w tej historycznej chwili.

  Historia Żydów w Gąbinie sięga XV w. Przed drugą wojna światową Gąbin był miejscowością wielokulturową, a ważną jej część stanowili Żydzi. Okupacja niemiecka, która rozpoczęła się we wrześniu 1939 położyła kres tej rzeczywistości - spłonęła Żydowska Synagoga, a wielu gąbińskich Żydów zginęło w Auschwitz, Treblince i Chełmnie. Zaledwie garstka Żydów przetrwała Holocuaust.

  Dlatego tak ważne było odsłonięcie Tablicy Pamięci Społeczności Żydowskiej Gąbina, która zgromadziła wielu gości: Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Kierownika Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Marlenę Mazurską, Wicestarostę Iwonę Sierocką, Radnych Powiatu Płockiego, Radnych Miasta i Gminy Gąbin, dyrektora Fundacji Forum Dialogu Olgę Kaczmarek oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Jadwigę Milewską wraz wicedyrektorami Elżbietą Błaszczyk i Januszem Pielacińskim. Obecni byli również organizatorzy uroczystości Prezes Stowarzyszenia Żydów Gąbińskich Gombin Jewish Historical and Genealogical Society, Bernard Guye oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczak. Wszyscy podkreślali znaczenie dialogu i wzajemnego zrozumienia oraz znaczenia wielokulturowości w dzisiejszym świecie. Można więc powiedzieć, że pragnienie Rejzel Żychliskiej z jej poetyckiego pamiętnika : ,, Chcę przejść jeszcze raz po tej trawie i płakać na tej ziemi do nieba i do wiatru” spełniło się. Kiedy Burmistrz Miasta Gąbina Krzysztof Jadczak, Rabbi Schudrich i projektant tablicy Wojciech Wasilewski przystąpili do uroczystego aktu osłonięcia tablicy, zgromadzeni nie kryli wzruszenia. Koncert nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Gąbinie i ich uczniów ubogacił tę historyczną chwilę. Niezwykłym gestem pojednania było złożenie symbolicznych biało- czerwonych róż przez młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, a także montaż poetycko-muzyczny w ich wykonaniu, w którym nie zabrakło wierszy Rejzel Żychlińskiej i tradycyjnych piosenek żydowskich. Finałowy utwór ,, Hevenu Szalom alehem/ A pokój niech będzie z nami” sprawił, że zarówna młodzież jak i publiczność nie kryła już wzruszenia, mieszały się brawa, łzy i piękne słowa:,, Śpiewajmy pokój dla świata”. Występująca młodzież zachwyciła wszystkich swoją dojrzałością i pięknem, a przede wszystkim profesjonalizmem. Na zakończenie wszyscy mogli skosztować humusu przygotowanego przez uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, kugla czy chałek przygotowanych przez Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej oraz słodkości przygotowanych przez właściciela bistro Folk. O wszystkich dbali wolontariusze z Klubu Ośmiu z Zespołu Szkół Stanisława Staszica w Gąbinie. Całość poprowadziła Karen Forth -przyjaciółka Stowarzyszenia Gąbinierów .

  Wspomnienia i życie, przeszłość i teraźniejszość połączyły się w tym niezwykłym dniu, połączyły się w Tablicy Pamięci Społeczności Żydowskiej Gąbina, która stanęła w centrum miasta w tzw. parku z fontanną.

  Warto zatrzymać się przy niej na chwilę, by odkrywać ciekawostki o społeczności żydowskiej Gąbina, by zastanowić się, jak ważna jest tolerancja oraz wzajemne zrozumienie, a przede wszystkim pamięć o tych, których już nie ma…, Nie zapominajmy też o przesłaniu: ,, Niech nasze życie będzie radosne, pozdrowienie ,, pokój” niech połączy nas”.

   

 • Dla uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie 30 maja to ważna data.  W ramach projektu Erasmus+ „Po doświadczenia zawodowe do Europy” 58 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami wyruszyła na praktyki do Grecji aby zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, ale również kulturowe i społeczne.

  Podczas dwutygodniowego pobytu uczniowie będą realizować program praktyki zawodowej w miejscowych hotelach, warsztatach samochodowych i firmach informatycznych. Udział w projekcie daje im możliwość rozwoju umiejętności zawodowych, ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy dotyczącej kierunku nauczania, w którym się kształcą. Dodatkowym atutem jest także podniesienie kompetencji językowych w zakresie  słownictwa i sformułowań branżowych. Uczniowie mają również niepowtarzalną okazję zwiedzić wybrane zabytki Grecji podczas realizowacji bogatego programu kulturalnego.

  Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

  Udział uczniów w praktykach wpłynie również na zwiększenie samodzielności oraz otwartości a wszelkie zdobyte czy rozwinięte kompetencje będą nieocenionym atutem w kontekście konkurencyjności na rynku pracy -relacjonuje koordynator projektu Pani Eliza Bałdyga.

  Przed wyjazdem uczniowie przeszli przygotowanie, które obejmowało: kurs języka angielskiego mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie słownictwa, komunikatywności i sformułowań branżowych, zajęcia z pedagogiem przygotowujące do wyjazdu za granicę, zajęcia kulturowe, mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą i zwyczajami greckimi , zajęcia przygotowawcze z koordynatorem projektu.

  Głównymi celami realizowanego projektu są między innymi przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub zagranicą w środowisku międzynarodowym i realizację europejskiej ścieżki kształcenia, wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej, zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w sytuacjach życiowych i zawodowych, podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych;

  To co pozostanie trawłym efektem tego wyjazdu to niewątpliwie atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy - mówi Pani Dyrektor Jadwiga Milewska.

  Relację z całego pobytu Uczniów możecie Państwo śledzić na FB szkoły @zsgabin.

   

   

 • W środę, 9 czerwca 2021 r. o godz. 16.00, Gombin Jewish Historical and Genealogical Society (Gombin Society) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin odsłonią tablicę upamiętniającą społeczność żydowską Gąbina.

  W uroczystości, która odbędzie się w formie hybrydowej, wezmą udział: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Prezes Gombin Society dr Bernard Guyer oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

  Wydarzenie, w którym uczestniczyć będą potomkowie Żydów gąbińskich z wielu krajów, będzie transmitowane na żywo, dostępne do oglądania na całym świecie.

  Pierwsza wzmianka o społeczności żydowskiej w Gąbinie pochodzi z 1507 roku. Z biegiem lat gmina rozwijała się, by w 1939 roku osiągnąć liczbę 2312 osób, co stanowiło ponad 40% ludności miasta. Żydzi gąbińscy prowadzili ożywioną działalność i aktywnie uczestniczyli w życiu miasta. Z Gąbina pochodzili m.in. Avraham Abele Gombiner, urodzony w 1637 r., wybitny talmudysta, znany ze swojego komentarza Magen Avraham, sędzia sądu rabinackiego i rabin Kalisza. Rejzl Żychlinska (1910-2001) w swoich utworach poetyckich uchwyciła zaginiony świat sztetla. Za wkład w rozwój literatury jidysz otrzymała w 1974 r. izraelską nagrodę Itzika Mangera.

  Synagoga gąbińska zbudowana w 1710 r. była unikalnym, okazałym przykładem drewnianej architektury synagogalnej w Rzeczypospolitej. Została wykonana w stylu „orientalnym”. Pod koniec XIX stulecia budynek odrestaurowano, dokonano przebudowy wnętrza i generalnego remontu. W okresie międzywojennym synagoga została wpisana na listę Narodowego Dziedzictwa Kultury.    

  21 września 1939 r. Niemcy spalili synagogę, a w kwietniu 1942 r. deportowali i zamordowali ponad 90% ludności żydowskiej Gąbina w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.                                                                          

  W 2015 r. wykonany został model synagogi w skali 1:30, który znajduje się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, a w 2016 r. powstało wideo - wirtualny spacer po wnętrzach synagogi, dostępne na stronie internetowej Gombin Society.

  Dialog i budowanie mostów między potomkami Żydów z Gąbina a współczesnymi mieszkańcami miasta, lokalnymi władzami i organizacjami kulturalnymi zajmującymi się pamięcią o przedwojennej Polsce trwa od ponad trzydziestu lat, od czasu nawiązania kontaktów w latach 80. ubiegłego wieku i pierwszego grupowego przyjazdu do Polski w 1999 roku, kiedy odsłonięto pomniki na cmentarzu żydowskim w Gąbinie i na terenie byłego obozu zagłady w Chełmnie. Gombin Society i Forum Dialogu współorganizowały "Szkoły Dialogu" w miejscowym liceum (2012 i 2019), których celem jest edukacja młodzieży o żydowskiej historii Gąbina.

  Gombin Society powstało w 1923 r. w Stanach Zjednoczonych i było jedną z wielu landsmannschaften - imigranckich organizacji dobroczynnych. W 1996 r. towarzystwo zostało przekształcone w Gombin Jewish Historical and Genealogical Society i jest w pełni zaangażowane w pielęgnowanie pamięci o społeczności żydowskiej, a także kontynuuje dialog ze współczesnymi mieszkańcami Gąbina.

  Obecnie Gombin Society jest zarejestrowaną organizacją non-profit w stanie Kalifornia, zrzeszającą członków na całym świecie.

  Więcej informacji na stronie https://gombinsociety.org/

  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Link do rejestracji na udział w uroczystości:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHJqp7BH8inj32S-8mVjiQOAKkug2M1szfEZVLrCV28V-Pxg/viewform?usp=sf_link 

   

   

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA