„Jesteśmy Wdzięczni Bohaterom- Żołnierzom Niezłomny”

W Gąbinie, Gostyninie i w Łącku stanęły tablice pamiątkowe opowiadające historie żołnierzy wyklętych z terenu gminy Gąbin i Łąck.

W ramach projektu „Wdzięczni Bohaterom -Żołnierzom Niezłomnym”  na realizację którego Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej, z siedzibą w gminie Łąck, otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, stanęło 17 tablic upamiętniających sylwetki żołnierzy walczących z władzą komunistyczną. Oprócz uroczystego odsłonięcia tablic odbyła się również konferencja z udziałem członków rodzin Żołnierzy.

Szlak Oddziału ROAK obwodu „Rybitwa”, dowodzonego przez ppor. Władysława Dubielaka prowadzi przez Gąbin, gdzie przy Zespole Szkół im. St.Staszica  można zobaczyć tablice z 7 sylwetkami:

- Ppor. Leonarda Koprowicza

- Żołnierza Michała Borkowskiego

- Żołnierza Adama Jankowskiego

- Żołnierza  Tadeusza Lelińskiego

- Żołnierza Andrzeja Matuszewskiego

-Żołnierza Janusza Puternickiego

- Żołnierza Józefa Żółtowskiego

w Łącku przy Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak stoją tablice upamiętniające:

- Żołnierza Sylwestra Kopcia

 - Żołnierza Stanisława Pawlikowskiego

- Żołnierza Mariana Tomaszewskiego

- Żołnierza Stanisław Włodarski

- Żołnierza Władysława Zaleskiego

- Żołnierza Jan Żabka Andrzej

zaś w Gostyninie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej znajdują się tablice opisujące sylwetki:

- Ppor. Władysława Dubielaka

- Ppor. Henryka Józwika

- Ppor. Wiktora Sumińskiego

- Żołnierza Jana Gorczyckiego

- Żołnierza Feliksa Gajewskiego

W 30 września 2021 r. uroczystości odsłonięcia tablic towarzyszyła konferencja połączona z wykładem dr Bogumiły  Zalewskiej -Opasińskiej, która przybliżyła rys historyczny Oddziału  ppor. Władysława Dubielaka. Całe to wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół im. St.Staszica w Gąbinie.

W każdym  z kolejnych miejsc udział wzięły w uroczystościach rodziny żołnierzy, społeczność lokalna, uczniowie szkół oraz władze danego miejsca wraz z radnymi, przedstawicielami Nadleśnictwa i Harcerstwa.

Szczególne podziękowania chcemy skierować do gospodarzy i władz terenów, gdzie zamontowane są tablice, w imieniu Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej składamy podziękowania panu Sylwestrowi Ziemkiewiczowi -Staroście Płockiemu, pani Iwonie Sierockiej -Wicestaroście, Pani Jadwidze Milewskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Z terenu Gostynina dziękujemy panu Pawłowi Kalinowskiemu Burmistrzowi Miasta Gostynin, pani Magdalenie Andrzejczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Z terenu Łącka - Wójtowi gminy Łąck  panu Zbigniewowi Białeckiemu, pani Dyrektor Donacie Patorze i Wicedyrektor Grażynie Gocała ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku.

  

Jak to wydarzenie wspominają uczniowie Zespołu Szkół im. St. Staszica?

 

Czas Niezłomnych

,,W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia…” – słowa przysięgi Armii Krajowej wybrzmiały podczas uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych pamięci Żołnierzy Niezłomnych.  30 września 2021 roku z inicjatywy Stowarzyszenia  Razem Możemy Więcej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyła się wzruszająca uroczystość przywołania części historii Gąbina i jego okolic, by  oddać zasłużony hołd żołnierzom szczególnie dotkniętym w walce z władzą komunistyczną, dotkniętych wyrokami więzienia, wyrokami śmierci…Żołnierzom Niezłomnym.  Na  pamiątkowych tablicach zostały przywołane sylwetki żołnierzy Oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej, dowodzonego przez ppor. Władysława Dubielaka. Po wielu latach niepamięci otrzymali  oni należne miejsce w pamięci potomnych.

 Nie bez powodu motywem przewodnim całej uroczystości był wiersz Zbigniewa Herberta ,, Przesłanie pana Cogito” i słowa ,, Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach…” nabrały nowego sensu i podkreślały tak istotny honor i wierność własnym ideałom. Wzruszenie opanowało wszystkich, kiedy córki opowiadały o swoich ojcach, wspominały tragiczne chwile, przywoływały też radosne momenty. W  wywiadzie przeprowadzonym przez uczennice z klasy artystyczno-dziennikarskiej  z LO z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie wzięły udział: córka -podporucznika Leonarda Koprowicza -Pani Ludmiła Koprowicz, córka – żołnierza Adama Jankowskiego -pani Ewa Jankowska oraz Pani Kalina Nowacka – córka żołnierza Józefa Żółtowskiego.  Słowo poetyckie i muzyka w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gabinie podkreślały rangę uroczystości, na której nie zabrakło Pana Sylwestra Ziemkiewicza - Starosty Powiatu Płockiego,  pani Iwony Sierockiej – wicestarosty powiatu płockiego,  radnej Martą Michalak, księdza kanonika Jerzego Drozdowskiego, a przede wszystkim gospodarzy tej uroczystości pani dyrektor Jadwigi Milewskiej wraz z wicedyrektorami panią Elżbietą Błaszczyk i panem Januszem Pielacińskim.

Warto oddać cześć Żołnierzom Niezłomnym zatrzymując się w chwili zadumy przy upamiętniających ich sylwetki tablicach, które znajdują w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Autorzy : Katarzyna Wierzbicka, Maja Byszewska, Katarzyna Ziółkowska, Aleksandra Szabanow, Michał Dylik, Zuzanna Gać, Małgorzata Urbańska, Dominika Olewniczak.

 

 

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA