Zmodernizowana droga powiatowa nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek oficjalnie oddana do użytku

Dziś, na początku przebudowanego odcinka drogi w Gąbinie odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji realizowanej przez Powiat Płocki i tym samym długo oczekiwana przez mieszkańców gminy Gąbin inwestycja samorządu Powiatu Płockiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km” stała się faktem. Długość przebudowanej drogi wynosi 3,360 km, szerokość 6,34 m. Umowa na realizację zadania opiewała na kwotę 3 982 020, 75 zł. Środki w wysokości 80% na przebudowę drogi pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyło wiele osób, które od początku wspierały inicjatywę m.in.: Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Kierownik płockiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Radna Powiatu Płockiego Marlena Mazurska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Radny Powiatu Płockiego Waldemar Zawadzki, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki oraz gąbińscy radni - Tomasz Nowacki, Dominika Ostrowska, Barbara Smożewska i Jakub Ziółkowski.

Warto podkreślić, że w maju br. Rada Miasta i Gminy Gąbin zadecydowała w uchwale (jednogłośnie) o tym, by wesprzeć inwestycję realizowaną przez Powiat  Płocki i podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płockiemu ze środków budżetu na rok 2020 w wysokości ogółem 250 000 zł w zakresie partycypowania w kosztach zadania.

Zakres zadania, które wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. Gostynin obejmował:
- obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6.0 m,
- 2 perony autobusowe szerokości 1.5m i długości 10m i 20m każdy,
- wykonanie obustronnych poboczny po 1,0m z kruszywa 0-31,5 mm gr. 8cm,
- mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
- wykonanie zjazdów polegające na ułożeniu warstwy kruszywa łamanego o grubości 8cm i wymianie uszkodzonych przepustów fi 300pod zjazdami oraz przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
- regulację wysokościową wszystkich obecnych w granicach opracowania urządzeń.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA