Kolejny raz uczniowie Staszica wyjadą na praktyki do Grecji

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele technikum w Zespole Szkół im. St. Staszica rozpoczęli realizację kolejnego już projektu z programu ERASMUS+ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” akcji 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach konkursu wniosków 2020.

Tym razem projekt nosi nazwę „Po doświadczenie zawodowe do Europy”.

W ramach projektu, zaplanowaliśmy darmowy wyjazd 58 osobowej grupy młodzieży kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa wraz z opiekunami do Grecji, gdzie będą realizować dwutygodniowy program praktyki zawodowej w tamtejszych hotelach, warsztatach samochodowych i firmach informatycznych-relacjonuje Eliza Bałdyga koordynator projektu.

Udział w projekcie daje możliwość uczestnikom, rozwoju umiejętności zawodowych ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy dotyczącej kierunku nauczania którego się podjęli a także podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa i sformułowań branżowych. Staż wpłynie również na zwiększenie samodzielności oraz otwartości uczniów a wszelkie zdobyte czy rozwinięte kompetencje będą nieocenionym atutem w kontekście konkurencyjności na rynku pracy.

Przed wyjazdem uczniowie przejdą przygotowanie do mobilności obejmujące:

-kurs języka angielskiego mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie słownictwa, komunikatywności i sformułowań branżowych

-zajęcia z pedagogiem przygotowujące do dwutygodniowego wyjazdu za granicę

-zajęcia kulturowe, mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą grecką

-zajęcia przygotowawcze z koordynatorem projektu.

Główne cele realizowanego projektu:

-przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub zagranicą w środowisku międzynarodowym i realizację europejskiej ścieżki kształcenia;

-wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej;

-zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w sytuacjach życiowych i zawodowych;

-podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych;

W efekcie zwiększy się atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Dodatkowo udział w projekcie przyczyni się do zdobycia doświadczenia zawodowego w Europie -dodaje Dyrektor Jadwiga Milewska.

To już kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St.Staszica w Gąbinie i kolejna szanasa na lepszy start dla uczniów klas zawodowych - jednocześnie to nie ostatni raz. Jak tylko będziemy mieli możliwość udziału w kolejnych rozdaniach, to chętnie wystąpimy o środki -nadmieniła Dyrektor Jadwiga Milewska.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA