2 200 000,00 zł wsparcia dla samorządu Miasta i Gminy Gąbin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren na jednym z osiedli w Gąbinie to zadania skierowane do dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - w zakres inwestycji będzie wchodziła budowa nowego budynku technologicznego wyposażonego w kompletny układ filtracji, napowietrzania, pompy płuczne i automatykę; roboty instalacji elektrycznej, modernizację istniejącego budynku i zbiornika wód popłucznych, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Realizowana inwestycja poprawi stan infrastruktury zaopatrzenia w wodę, zgodnie z projektem budowlanym dobowa produkcja wody uzdatnionej wyniesie maksymalnie 2100m3/d. – kwota dofinasowania 1 200 000,00 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren na jednym z osiedli w Gąbinie - wody opadowe sprowadzone zostaną systemem kanalizacji grawitacyjnej z terenu utwardzonego do najniżej położonego punktu i odprowadzone systemem kanalizacji ciśnieniowej – przepompownie do miejsca zrzutu. Wody zostaną podczyszczone poprzez system separatorów i osadników oraz wprowadzone do gruntu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem – kwota dofinasowania 1 000 000,00 zł.

- Cieszę się niezmiernie, że gąbińskiemu samorządowi udało się pozyskać aż 2,2 mln zł. na inwestycje na rzecz mieszkańców! Zwłaszcza w obecnym okresie pandemicznym, kiedy to budżety samorządów są mocno ograniczone, środki zewnętrzne są nieodzowne dla inicjowania inwestycji. Dotychczasowa gąbińska sieć wodociągowa to relikt przeszłości, a jej moc przerobowa nie zaspokajała potrzeb naszych mieszkańców. Jest to inwestycja niezwykle ważna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. Druga inwestycja to od wielu lat oczekiwane odwodnienie Osiedla Pisarzy. To duża ulga dla mieszkańców, których domy podczas każdych większych opadów zagrożone były podtopieniami - komentuje gąbiński radny Tomasz Nowacki.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA