Dobrzykowska parafia z kolejnym dofinansowaniem na remont kościoła

Sejmik Województwa Mazowieckiego uruchomił blisko 7 mln zł na renowację 90 mazowieckich zabytków. Prace konserwatorskie prowadzone będą w 68 obiektach należących do kościelnych osób prawnych, 13 będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz 9 podlegających organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom.

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasz wspólny projekt "Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian Kościoła Parafialnego z 1775 r. w Dobrzykowie – Etap II", który przygotowałem wspólnie z księdzem proboszczem Jarosławem Ferencem złożony w naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków został pozytywnie oceniony i uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego kościół w Dobrzykowie otrzymał dotację w wysokości 50 000zł – mówi Tomasz Nowacki, radny Miasta i Gminy Gąbin.

Dzięki otrzymanym środkom w naszym kościele będą miały miejsce prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian kościoła. Obecny stan ścian Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny w Dobrzykowie wymaga niezwłocznego podjęcia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Brak pilnego remontu może doprowadzić do zniszczenia autentycznej substancji i do nieodwracalnej degradacji zabytku. Obecny stan ścian zrębowych kościoła stwarza realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania obiektu i w pełni uzasadnia przeprowadzenie remontu celem wstrzymania postępującego procesu degradacji i przywrócenie pełnego bezpieczeństwa konstrukcji obiektu. Przeprowadzone przeglądy poparte badaniami i analizami statyczno-wytrzymałościowymi dają podstawę do sformułowania wniosku, że w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny w Dobrzykowie zewnętrzne ściany wymagają przeprowadzenia niezbędnego programu prac naprawczych i wzmacniających umożliwiających dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i w zakresie jego cech użytkowych. Zaniechanie zalecanych prac może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń budynku kościoła oraz jego wystroju. Ważnym elementem prac zabezpieczających są zabiegi obejmujące wymianę drewnianych elementów ścian zrębowych kościoła porażonych przez drewnojady i przez biokorozję.

To kolejna dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dobrzykowskiej parafii. W ubiegłym roku, choć może nie widać tego z zewnątrz, pod koniec listopada 2019 r. zakończyły się w kościele w Dobrzykowie prace polegające na wymianie części słupów stropowych nad prezbiterium i nawą, oczyszczeniu krokwi, wymianie tężników, oczyszczeniu elementów więźby które uległy korozji i impregnacji całości preparatem owadobójczym i ogniochronnym, odtworzeniem sufitu z desek modrzewiowych oraz ułożeniem i ociepleniem stropu. Dzięki ofiarności parafian i pozyskanej w ubiegłym roku dotacji w wysokości 60 000 zł. nasz Kościół będzie służył parafianom przez kolejne 200 lat – dodaje gąbiński radny.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA