Nagroda dla Sztaszica

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

Od kilku lat inicjatywa podejmowana jest również przez nauczycieli informatyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie -Panią Elizę Bałdygę, Pana Piotra Pietracho oraz Panią Elżbietę Ostrowską. W tym roku to wyjątkowa edycja nie tylko ze względu na rozmach z jakim została przeprowadzona ale również dlatego, że Zespół Szkół im.St.Staszica znalazł się w gronie nagrodzonych przedsięwzięć w corocznym konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu.

Tegoroczna akcja cieszyła się ogromną popularnością - w całej Polsce zgłoszonych zostało rekordowo dużo, bo aż 4600 inicjatyw, z czego 600 wzięło udział w konkursie. Z tym większą dumą przyjmujemy nagrodę, a sukces odniesiony w tak licznie obsadzonej konkurencji cieszy jeszcze bardziej -relacjonuje Pani Eliza Bałdyga.

Komisja konkursowa informowała o ogromnej różnorodności organizowanych inicjatyw oraz o zasadach oceniania sprawozdań. Pod uwagę brane były przede wszystkim trzy aspekty:

-jakość merytoryczna: rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w Internecie,

-zasięg: dotarcie do możliwie dużej i zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości i typu placówki i środowiska, w którym działa),

-innowacyjność: wykorzystanie nowych i niestandardowych form pracy.

Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych relacji, jury podjęło decyzję o wyborze 15 laureatów i wśród placówek nagrodzonych jednakowym zestawem nagród znalazł się Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie -dodaje Pan Piotr Pietracho.

Szkoła otrzymała robot edukacyjny Photon, tablet Lenovo 7 cali oraz przejściówkę do komputera – nagrody ufundowała Fundacja Orange. Tego typu nagrody zawsze bardzo cieszą, szczególnie uczniów z kierunku informatycznego a dodatkowo w tym roku szkolnym wesprą tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, którzy rozpoczną naukę na naszych nowych kierunkach: technik informatyk z e-sportem – dodaje Pani dyrektor Jadwiga Milewska.

Sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania młodzieży – szczególnie uczniów technikum informatycznego. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, a szczególnie patronom honorowym: Panu Staroście Mariuszowi Bieńkowi oraz Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i jej wykładowcom oraz współorganizatorowi uroczystości Mazowieckiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, wszystkim specjalistom i edukatorom, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość.

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA