Rusza duża inwestycja drogowa na terenie gminy Gąbin

Długo oczekiwana przez mieszkańców gminy Gąbin inwestycja samorządu Powiatu Płockiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km” staje się faktem. Dziś w Remizie OSP w Kamieniu Starosta Płocki Mariusz Bieniek wspólnie z Dyrektorem ZDP w Płocku Marcinem Błaszczykiem podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Budowlanych S.A. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Piotra Andrzejewskiego na realizację tego niezwykle ważnego dla naszej gminy zadania.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli także wspierający inwestycję: Wicestarosta Iwona Sierocka, Kierownik płockiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Radna Powiatu Płockiego Marlena Mazurska, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Radni Powiatu Płockiego Ewa Kowalak i Waldemar Zawadzki oraz gąbińscy radni  - na czele z Krzysztofem Ledzionem - który już od dłuższego czasu zabiegał o tę inwestycję, obecni na spotkaniu - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, Zbigniew Jakubowski, Tomasz Nowacki i Dominika Ostrowska. Warto wspomnieć, by wesprzeć inwestycję, wszyscy gąbińscy radni, także Ci, dziś nieobecni na spotkaniu już w kwietniu tego roku podjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płockiemu ze środków budżetu na rok 2019 w wysokości 300 000 zł w zakresie partycypacji w kosztach tego niezwykle ważnego dla mieszkańców zadania.

Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi 3,360 km, szerokość (tak jak wnioskowali mieszkańcy) 6,34 m. Umowa na realizację zadania opiewa na kwotę 3 982 020, 75 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku.

Zakres zadania obejmuje:

  • obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6.0 m,
  • 2 perony autobusowe szerokości 1.5m i długości 10m i 20m każdy,
  • wykonanie obustronnych poboczny po 1,0m z kruszywa 0-31,5 mm gr. 8cm,
  • mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
  • wykonanie zjazdów polegające na ułożeniu warstwy kruszywa łamanego o grubości 8cm i wymianie uszkodzonych przepustów fi 300pod zjazdami oraz przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
  • regulacja wysokościowa wszystkich obecnych w granicach opracowania urządzeń.

 

 

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA