„Zostałeś zhakowany – HE HE HE…”

Od sceny przedstawiającej bezimiennego hakera bez twarzy realizującego niecne plany zawładnięcia przestrzenią medialną swoich ofiar, przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie rozpoczęły się obchody VI Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu w Gąbinie.

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem: Starosty Powiatu Płockiego Pana Sylwester Tadeusza Ziemkiewicza, Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku Pana Macieja Słodkiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.

Obecni byli: Wicestarosta Powiatu Płockiego Pani Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Pani Małgorzata Struzik, Wicedyrektor Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty Pan Paweł Felczak, Radna Powiatu Płockiego Pani Marta Michalak, wykładowca Akademii Mazowieckiej w Płocku Pan Robert Kapturski oraz Pan Marian Kuć, nauczyciel-konsultant w zakresie edukacji informatycznej, zawodowej i nowoczesnych technik nauczania z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Z radością szkoła gościła Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

Sponsorami uroczystości byli: Starostwo Powiatu Płockiego, Zarząd z Panią Prezes Banku Spółdzielczego w Gąbinie na czele, Firma PGR Koszelew, Rada Rodziców oraz stowarzyszenia działającym przy Zespole Szkół: IUVENES i Razem Możemy Więcej, a także firma XEROSERWIS Ireneusza Golatowskiego, która w ramach naszej akcji doposażyła jedną z sal informatycznych w pięć komputerów stacjonarnych.

„DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu”.

Organizatorom zależało na podkreślaniu siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo zarówno na poziomie szkolnym jak i lokalnym, łączącej zaangażowanie rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka, oraz wielu instytucji, w tym: edukacyjnych, samorządowych i społecznych.

Po obrazowej scence przedstawiającej różne formy ataków hakerskich na konta w serwisach społecznościowych, fakenewsy, seksting czy włamania do komputerów Pani Agata Sztygiel, pedagog szkolny przedstawiła formy pomocy jakie możemy świadczyć ofiarom cyberprzemocy.

Następnym punktem uroczystości była tradycyjna debata zorganizowana w tym roku w formie „Śniadania mistrzów”, w której prelegenci zmierzyli się z ciekawymi, choć nieprostymi pytaniami zadawanymi przez prowadzących -Panią Elizę Bałdygę i Pana Piotra Pietracho.

Podczas uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów organizowanych w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu:

W VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci Internet:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajął: Adam Wojtalewicz, ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu,

II miejsce zajął: Paweł Jędrzejczak, ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,

III miejsce zajął: Miłosz Krysztofiak, ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach.

Wyróżnienia otrzymali:

Jakub Petera, ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie,

Maria Karpińska, ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,

Adam Petrykowski, ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa 1939r. w Dobrzykowie.

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce zajął: Kacper Zieliński, z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,

II miejsce zajął: Piotr Pawlak, z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

III miejsce zajęła: Urszula Serwicka, z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

Wyróżnienia otrzymali:

Filip Gorczycki, z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

Dominik Petera, z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,

Wiktoria Żabka, z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

W konkursie graficznym na mema „Zgaś hejtera jednym memem”:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła: Wiktoria Boguszewska ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa 1939r. w Dobrzykowie,

II miejsce zajął: Miłosz Krysztofiak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Trębkach,

III miejsce zajęła: Amelia Borkowska ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach.

Wyróżnienie otrzymał:

Michał Znajewski ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa 1939r. w Dobrzykowie

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce zajął: Kacper Rutkowski z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

II miejsce zajęła: Anna Kiełbasa z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie,

III miejsce zajął: Michał Kalinowski z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

Wyróżnienie otrzymał:

Piotr Bugaj z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Po głosowaniu na Facebooku szkoły nagrodę publiczności otrzymała: Natalia Krystecka z Zespołu Szkół im Stanisława Staszica w Gąbinie.

Konkurs o puchar Starosty Płockiego na najciekawszą inicjatywę DBI został rozstrzygnięty w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce zajął Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w składzie Mateusz Siemiński, Adam Pietrzyk oraz Maksymilian Pawłowski

Wyróżnienie otrzymał: Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Płocku w składzie:  Wiktoria Kacprzak i Maciek Stachurski.

Informujemy, że na prośbę nauczycieli szkół podstawowych Konkurs o Puchar Starosty na najciekawszą inicjatywę DBI 3023 w kategorii szkoły podstawowe został przedłużony do 25 marca 2023.

Organizatorom uroczystości zależało na propagowaniu bezpiecznych, odpowiedzialnych i właściwych zachowań w sieci Internet, przeciwdziałaniu Faknewsom, rozwijaniu prawidłowych nawyków dotyczących bezpieczeństwa w Sieci, a także promowaniu wiedzy z zakresu Internetu, zagrożeń i zabezpieczeń z nim związanych oraz rozwijaniu u młodzieży umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Chcąc zrealizować powyższe założenia poprosiliśmy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w sieci o przeprowadzenie wykładów dla młodzieży.

Pan Robert Kapturski z Akademii Mazowieckiej w Płocku przedstawił prelekcję na temat: „Rozsądni w sieci. Nowe narzędzia”, gdzie podjął problematykę związaną z produkcją fakenewsów i metodami walki z nimi, odniósł się także do nowego zjawiska generowania quasi-plagiatów przez sztuczną inteligencję. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i żywą reakcją uczestników.

Pan Marian Kuć z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Płocku zaprezentował wykład na temat: „Bezpieczeństwo w sieci – to ważne”. W przekrojowej prezentacji omówił najważniejsze zagrożenia sieciowe, sposoby ich działania i rozprzestrzeniania, a także metody zabezpieczenia się przed nimi.

Prelekcje, podobnie jak wcześniejszy panel dyskusyjny zostały nagrodzone gromkimi brawami.

 

To była bardzo udana impreza! 

 

Teks opracowała Pani Eliza Bałdyga

Zdjęcia FB @zsgabin 

 

 

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA