ASF – strefa niebieska

W następstwie opublikowania w dniu 9 sierpnia 2019 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1336 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że do obszaru zagrożenia (strefa niebieska) włączone zostały w całości gminy: Wyszogród, Mała Wieś.

Na obszarze zagrożenia wprowadza się następujące zasady:

  1. a) w obrębie tego samego obszaru

- przesyłka świń do innych gospodarstw lub do rzeźni jest możliwa wyłącznie po wystawieniu przez lekarza urzędowego weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczanie świń;

- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszczane są bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej samej strefy;

- świnie muszą zostać zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii 24 godziny przed przemieszczaniem;

  1. b) poza obszar zagrożenia w granicach Polski

- przesyłka świń jest możliwa tylko w celu natychmiastowego uboju świń w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni;

- przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia;

- dodatkowo wymagania dla świń:

  • Muszą przebywać w gospodarstwie od urodzenia lub przynajmniej 30 dni przed przemieszczaniem;
  • Muszą pochodzić z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczaniem nie wprowadzano świń pochodzących ze strefy niebieskiej lub czerwonej;
  • Muszą zostać poddane badaniom laboratoryjnym w kierunku afrykańskiego pomoru świń z wynikiem ujemnym na 7 dni przed przemieszczaniem;
  • Muszą zostać poddane badaniu klinicznemu na 24 godziny przed przemieszczaniem, nie wykazywać objawów klinicznych ASF i zostać zaopatrzone w odpowiednie zdrowia.

Ponadto w dniu 9 sierpnia 2019 r. w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Gawarzec Dolny, gm. Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń, zostało wydane Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów płockiego, płońskiego i sochaczewskiego, w którym zostały określone obszary zapowietrzony i zagrożony. Do obszaru zapowietrzonego weszły niektóre miejscowości gminy Wyszogród, a do obszaru zagrożonego miejscowości gminy Wyszogród i niektóre miejscowości gminy Mała Wieś. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, informuje, że w obszarze zapowietrzonym zostaną przeprowadzone przeglądy świń wraz z badaniem klinicznym oraz kontrolą przestrzegania zasad bioasekuracji .

Natomiast w obszarze zagrożonym zostaną przeprowadzone spisy pogłowia świń w gospodarstwach oraz kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji.

W razie wątpliwości dotyczących powyższych działań prosimy o kontakt:

Lek. Wet. Marek Sankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku tel. 607 102 604

Lek. Wet. Magdalena Krzemińska – st. inspektor weterynaryjny PIW w Plocku, tel. 603 330 976

Kontakt z redakcją portalu naszGabin.pl

e-mail: redakcja@naszgabin.pl | www.naszgabin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 naszgabin.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA